Tvůrčí dílna-výroba šperků s MěK a paní Truhlářovou