Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

VÝPŮJČKY KNIH NA ZAVOLÁNÍ

12. 1. 2021

POKUD CHCETE VRÁTIT VYPŮJČENÉ KNIHY A PŮJČIT SI NOVÉ BĚHEM VÝPŮJČNÍ DOBY, ZAVOLEJTE NA TELEFON 723 580 333.  VAŠE KNIHOVNICE 

 

Činnost knihovny v roce 2020

14. 1. 2021

Výroční zpráva Městské knihovny Mirovice za rok 2020

 

Městská knihovna Mirovice měla na počátku  roku 2020 v knihovním fondu celkem 10 276 svazků ve volném výběru, 11 856 svazků včetně poboček.

Anticovidová opatření omezila činnost knihovny směrem k veřejnosti, práce v knihovně se však ani na okamžik nezastavila. Bylo vyřazeno celkem 1 941 svazků.  Z toho 145 svazků zejména naučné literatury z dětské knihovny převzala redaktorka Jihočeského deníku pro charitativní akci Kabelkový veletrh. Ostatními vyřazenými tituly doplňuji knihovničku na vlakovém nádraží nejenom v Mirovicích, ale také v Příbrami.

Během roku přibylo 66 nových titulů, z toho 22 z Moravské zemské knihovny díky dotačnímu titulu.

Náklady na nákup knih do knihovního fondu z rozpočtu obce činily 11 151 Kč, z toho 10 751 Kč na nákup periodik. Knihovna odebírá 6 titulů periodik.

Knihovna měla 116 registrovaných uživatelů, z toho 35 ve věku do 15ti let. I tady se projevila opatření nouzového stavu. Omezila se návštěvnost  na 1 371 návštěvníků.

Na počátku roku se uskutečnilo 7 kulturních akcí:

  • 16. ledna: cestovatelská beseda „Kamčatka“ s promítáním
  • 24. ledna: divadelní představení „Hrabě Monte Carlo“
  •  4. února: pokračování cestovatelské besedy „Kamčatka“
  • 14. února: výtvarná dílna s knihovnou
  • 20. února: přednáška PhDr.Věry Kubové o B. Němcové
  • 27. února: výtvarná dílna s knihovnou
  • 10. března: výtvarná dílna s knihovnou

Následoval scénář nouzového stavu, a tak všechny naplánované akce bylo nutné odvolat, přesunout na pozdější dobu. Bohužel druhá podzimní vlna opatření znemožnila jejich uskutečnění.

 

Tato druhá vlna měla však i svá pozitiva - podařilo se dovybavit knihovnu novými regály. Omezení přístupu veřejnosti bylo tudíž výhodné pro vyskladnění knih ze stávajících regálů a uložení na podlahu knihovny. Jakmile se dveře knihovny veřejnosti znovu otevřely, bylo uklizeno.

 

Během roku bylo v MěK Mirovice uskutečněno 4 542 výpůjček. Z toho 3136 beletrie dospělým a 201 dětem. Naučné literatury bylo dospělým vypůjčeno 428 svazků, dětem 135 ks. Oběma skupinám bylo zapůjčeno 642 ks časopisů.

Trvalým nedostatkem je zatím stále nefungující počítačové propojení se střediskem v dětské knihovně, a to přes neustálé urgence. Nefunguje internet, takže není k dispozici on-line katalogový vyhledávač.  Výpůjčky dětem se provádějí „na koleně“, ruční záznamy přenáším do počítače až ve střediskové knihovně. Věřím, že se informatik obce vynasnaží tyto nedostatky v dohledné době odstranit.

 

Na závěr bych chtěla poděkovat paní Lence Havrdové z regionálního oddělení Městské knihovny v Písku za její ochotu a dobrou spolupráci s naší knihovnou.

 

Všem čtenářům přeji dobré zdraví a četbu dle libosti pro dobrou pohodu.

 

     Ing. Lenka Vlková, knihovnice MěK Mirovice

 

Mirovice 14. ledna 2021

 

v úterý 2. února knihovna uzavřena

28. 1. 2021

z rodinných důvodů. Děkuji za pochopení. Ve čtvrtek 4. února opět otevřeno dle běžné výpůjční doby. Vaše knihovnice LV

 

Ve čtvrtek 4. února knihovna uzavřena

3. 2. 2021

Z DŮVODU NEMOCI. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. VAŠE KNIHOVNICE LENKA VLKOVÁ

 

KNIHOVNA OD 2. BŘEZNA OTEVŘENA

2. 3. 2021

VZHLEDEM K HYGIENICKÝM OPATŘENÍM PROSÍM VÁS, ČTENÁŘE, ABYSTE SVOU NÁVŠTĚVU V KNIHOVNĚ OZNÁMILI TELEFONICKY, PŘÍPADNĚ JSTE SI SAMI VYBRALI TITULY PODLE ON-LINE KATALOGU. MOHU VÁM PŘIPRAVIT KNIHY K VYZVEDNUTÍ TAKÉ PODLE VAŠEHO OBLÍBENÉHO ŽÁNRU (ZKONTROLUJI, ZDA JSTE DANÝ TITUL JIŽ NEMĚLI VYPŮJČENÝ) . 

TELEFON DO KNIHOVNY V BĚŽNÉ VÝPŮJČNÍ DOBĚ: 382 212 696 NEBO MOBIL 723 580 333

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. VAŠE KNIHOVNICE ING. LENKA VLKOVÁ

 

HEZKÉ VELIKONOCE 2021

1. 4. 2021

PŘEJI VŠEM ČTENÁŘŮM POHODOVÉ VELIKONOCE, POKUD MOŽNO S DOBROU KNIHOU. A HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ. 

VAŠE KNIHOVNICE ING. LENKA VLKOVÁ 

 

[Skip] Uvolnění provozu knihoven od 12. 4. 2021

8. 4. 2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat o závěrech, které byly schváleny na včerejším zasedání vlády a mají účinnost od 12. 4. 2021:

...provoz knihoven: provozovatel dodržuje následující pravidla:

v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2  plochy; z čehož vyplývá že čtenáři mají volný vstup do knihovny při dodržení stanovených hygienických podmínek.

Na osobní setkání v knihovně se těší Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 2021

29. 4. 2021

Ve středu 12. 5. od 9,30 h proběhne v dětském oddělení MěK pasování prvňáčků na čtenáře. Nejdříve budou děti knihovnicí seznámeny s chodem knihovny a způsobem, jak si půjčovat knihy. Pod vedením paní učitelky Vejšické pak děti přečtou připravené krátké texty. Za odměnu dostane každý malý čtenář knihu pro prvňáčka a zdarma svůj čtenářský průkaz, na nějž si už může půjčovat knihy nebo časopisy z knihovny dle vlastního výběru. 

Držme dětem palečky, výuku měly ztíženou učením se na dálku.  

Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

Městká knihovna v květnu 2021

29. 4. 2021

Výpůjční doba v Městské knihovně Mirovice již ve standardním čase:
středisková knihovna pro dospělé čtenáře v KD:
úterý a čtvrtek 10-18 hod (12-13 hod přestávka na oběd)

 
Dětské oddělení v pavilonu areálu ZŠ:
 středa 11-14 hod

 
Omezen zatím zůstává provoz knihovny v domě s pečovatelskou službou.
 
Před vstupem do knihovny je nutné dodržovat hygienické předpisy: mít nasazenou roušku, dezinfikovat ruce.
Na setkání s Vámi se těší knihovnice Lenka Vlková
 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 2021

13. 5. 2021

V ÚTERÝ 12. KVĚTNA 2021 PRŠELO, JEN SE LILO. TAKOVÝ NEČAS JE NEJLEPŠÍ ČAS NA ČTENÍ. PRVŇÁČKOVÉ BYLI POPRVÉ VE VEŘEJNÉ KNIHOVNĚ.  NEJDŘÍVE BYLI  KNIHOVNICÍ SEZNÁMENI S CHODEM KNIHOVNY, SE ZPŮSOBEM, JAK SE V KNIHOVNĚ ORIENTOVAT, JAK SI PŮJČOVAT KNIHY A HLAVNĚ, JAK S NIMI ZACHÁZET A JAK NIKOLI.

DĚTI MĚLY PŘIPRAVENÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ O ZATOULANÉM KOCOURKOVI, STŘÍDALY SE V ROLÍCH JEDNOTLIVÝCH ZVÍŘÁTEK, KTERÉ KOCOUREK POTKÁVÁ. TOTO PÁSMO BYLO VHODNÉ UŽ Z TOHO DŮVODU, ABY VŠECHNY DĚTI SLEDOVALY TEXT, TAKŽE NERUŠILY ČTOUCÍ.

S CHUTÍ JSEM NASLOUCHALA A MUSELA KONSTATOVAT, ŽE I PŘES ZTÍŽENOU DISTANČNÍ VÝUKU DĚTI ČTOU VELMI DOBŘE, A TO PŘEDEVŠÍM ZÁSLUHOU SVÉ UČITELKY PANÍ VEJŠICKÉ, KTERÁ DĚTI VEDE NEJENOM KE ČTENÍ, ALE I K ILUSTROVANÝM ZÁPISŮM DO ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU A K DISKUSÍM O PŘEČTENÝCH KNIHÁCH PŘED  OSTATNÍMI SPOLUŽÁKY.

ZA ODMĚNU VŠICHNI DOSTALI KNIHU PRO PRVŇÁČKY A ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ, NA NĚJŽ SI MOHLI IHNED VYPŮJČIT KNIHY. VĚTŠINA TOHO VYUŽILA.  DĚTEM SE V KNIHOVNĚ LÍBILO, A TAK VĚŘÍM, ŽE SE DO KNIHOVNY BUDOU VRACET A ŽE V ČETBĚ KNIH NALEZNOU ZAJÍMAVÝ ZPŮSOB, JAK TRÁVIT VOLNÝ ČAS. 

VAŠE KNIHOVNICE ING. LENKA VLKOVÁ

 

 

Ve středu 16. 6. 2021 nebude otevřeno dětské oddělení knihovny

3. 6. 2021

z důvodu účasti na poradě profesionálních knihoven v Miroticích. Děkuji za pochopení.

Prosím děti, aby během června vrátily vypůjčené knihy  a časopisy, anebo si přišly prodloužit výpůjčku na prázdniny. 

Mnohé děti nemají zaplacené čtenářské poplatky 30,- Kč na kalendářní rok.

Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

Poezie-kde hledat?

17. 6. 2021

Stále se trápím nerudovskou otázkou "Kam s nimi?" Prostory naší knihovny jsou omezené, přesto jsem pro svazky básní našla čestné místo. A stále dostupné. Z maličkostí má člověk velkou radost. 

Těším se na Vaši návštěvu v knihovně. Vaše knihovnice

 

POZOR! VE STŘEDU 30. 6. DĚTSKÉ ODD. OTEVŘENO RÁNO

24. 6. 2021

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE VE STŘEDU PŘEDÁVAJÍ VYSVĚDČENÍ BĚHEM 1. VYUČOVACÍ HODINY, A PAK HURÁ DOMŮ, BUDE DĚTSKÉ ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYJÍMEČNĚ OTEVŘENO OD 8.30 HOD DO 10 HOD.  BUDE MOŽNOST VRÁTIT PŮJČENÉ KNIHY, PŘÍPADNĚ SI PŮJČIT NOVÉ NA PRÁZDNINY. 

O TOM, JAK BUDE OTEVŘENA KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH BUDETE INFORMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK.

Přeji všem hezké prázdniny a nezapomeňte, že kniha je skvělý společník, s nímž se určitě nudit nebudete.

Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

 

 

Knihovna v srpnu otevřena bez omezení

3. 8. 2021

Přijďte si vybrat knihu jako příjemného společníka pro letní pohodu, nebo jen časopis jako dobrý zákusek ke kávě. Určitě po přečtení nepřiberete na váze ani deko, přestože budete plní zajímavých informací. 

Na setkání se těší Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

KNIHOVNA NA NÁDRAŽÍ je průběžně doplňována

31. 8. 2021

knihami, jež jsou vyřazeny z fondu místní nebo písecké knihovny. Výhodou je, že knihy můžete odložit do knihovničky na jiném nádraží, jež se zapojilo do akce Kniha do vlaku. 

Příjemné cestování s knihou Vám přeje Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

Dětské oddělení otevřeno od středy 8. září

31. 8. 2021

Vzhledem k tomu, že první školní den  ve středu 1. září bude vyučování zkráceno, zůstanou dveře městské knihovny s dětskými knihami zavřeny. Otevřou se ve středu 8. září v běžném výpůjčním režimu, tedy od 11 hod do 14 hod.

Změnou bude platnost čtenářských poplatků - nikoli pro kalendářní, ale pro celý školní rok. Prosím učitele o oznámení informace dětem, případně písemným sdělením rodičům. Výše poplatku zůstává ve stejné výši, tj. 30 Kč/školní rok.

Pohodový nový školní rok 2021/22 všem! Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

Ve čtvtek 14. října otevřeno jen do 15 hod!

7. 10. 2021

Z důvodu studijní cesty po českých knihovnách bude výpůjční doba ve střediskové knihovně ve čtvrtek 14. října zkrácena, a to do 15 hod. Děkuji za pochopení. Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

V úterý 2. listopadu knihovna uzavřena

26. 10. 2021

Městská knihovna Mirovice bude v úterý 2. listopadu 2021 uzavřena  
z důvodu účasti knihovnice na konferenci a následné poradě profesionálních knihovníků v MěK Písek.

Děkuji za pochopení. Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

ZPÍVÁME OPĚT S KNIHOVNOU

26. 10. 2021

MÁTE-LI CHUŤ SI ZAZPÍVAT, PŘIDEJTE SE K NÁM.

KAŽDÝ PÁTEK  OD 19 HOD V PROSTORÁCH KNIHOVNY

ZKOUŠKA RYBOVY MŠE POD VEDENÍM SBORMISTRYNĚ MARIE FILIPOVÉ A ZA DOPROVODU PIANINA. 

(ILUSTRATIVNÍ FOTO POŘÍZENO PŘED HYGIENICKÝM NAŘÍZENÍM)

NA SETKÁNÍ SE TĚŠÍ VAŠE KNIHOVNICE ING. LENKA VLKOVÁ

 

Změna výpůjční doby v DPS

11. 11. 2021

Výpůjční doba v DPS 10 - 10.55 hod. 

Vzhledem k současné situaci s mnohými hygienickými opatřeními není možné v DPS uskutečňovat odpolední tvůrčí dílny s knihovnou pro širokou veřejnost, a tak se knihovna v DPS vrací do původního režimu půjčování knih z depozitního fondu. 

Zájemci mimo DPS  použijte tlačítko zvonku knihovny u hlavního vchodu.

Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková 

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky