Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 2. 2012

 

Výroční zpráva Městské knihovny Mirovice za rok 2021

Městská knihovna Mirovice měla na počátku roku 2021 v knihovním fondu celkem 8 456 svazků ve volném výběru, 9 456 svazků včetně poboček.

Anticovidová opatření omezila návštěvnost knihovny veřejností, zavřeno bylo pouze v měsíci únoru.

V průběhu roku bylo vyřazeno celkem 197 svazků ze střediskové knihovny a 580 svazků na pobočce Touškov. Vyřazenými tituly doplňuji knihovničku na vlakovém nádraží nejenom v Mirovicích, ale také v sousední Březnici.

Během roku přibylo 252 titulů, z toho 34 z Moravské zemské knihovny díky dotačnímu titulu MKČr. 2 nové knihy darovaly čtenářky, 1 zakoupil Městský úřad Mirovice pro naši knihovnu. Většinu přírůstku v roce 2021 tak tvoří knihy z MěK Písek převedené z dlouhodobé zápůjčky do našeho vlastního fondu. Jedná se většinou o zajímavou naučnou nebo dětskou literaturu.  

Náklady na nákup periodik z rozpočtu obce činily 12 tis. Kč. Knihovna odebírá 6 titulů periodik.

 

Díky velmi dobré spolupráci s regionálním oddělením MěK Písek, jmenovitě s paní Markétou Tíchovou a Janou Pokornou, mohu formou dlouhodobých zápůjček dovézt velké množství především nových knižních titulů pro naše čtenáře, a to dle vlastního výběru. Tím, že se osobně setkávám se všemi zde registrovanými čtenáři, vím, jaký žánr ten který čtenář má v oblibě.

 

Vzhledem k tomu, že je každý kubický centimetr volného prostoru v regálech v naší knihovně vzácností, je dlouhodobá zápůjčka lepším řešením, než nákup nových knih. Navíc nezatěžuji nákupem knih finanční rozpočet obce, a tak jsem v roce 2021 mohla do střediskové knihovny pořídit promítací plátno, jež využijeme při našich besedách a přednáškách.

      

Město Mirovice s přilehlými obcemi má 1 603 trvale hlášených obyvatel, z toho 111 cizinců.

Knihovna měla 107 registrovaných uživatelů, z toho 47 ve věku do 15ti let. Přísná hygienická opatření a únorová absence měla vliv na návštěvnost knihovny, jež se snížila na 1 085 fyzických návštěv včetně poboček.

 

Během roku se v knihovně uskutečnilo 7 kulturních akcí:

 

 • 12. května proběhlo v dětské knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. 

 

 • Od října do prosince jsme se po 6 pátečních večerů scházeli ve střediskové knihovně u pianina, abychom společně pod vedením  M. Filipové nazkoušeli Rybovu Vánoční mši pro vystoupení  v Mirovicích a Čimelicích. Prostory knihovny jsou omezené, a tak pro zkoušku i s hudebníky nám vyšel vstříc místní Husův sbor. 

 Ostatní naplánované akce bylo nutné přesunout do příštího roku.

 

Městská knihovna se skládá ze tří samostatných oddělení a dvou poboček:

 • Středisková knihovna v kulturním domě - zde se půjčuje literatura pro dospělé,
 • dětské oddělení v samostatném pavilonu v areálu školy – je přístupno nejenom dětem, ale i ostatní čtenářské veřejnosti,
 • depozitní knihovna v domě s pečovatelskou službou s bezbariérovým vstupem - zde se půjčuje literatura obyvatelům domu. Před covidovými opatřeními sem měla přístup i veřejnost a probíhaly zde tvůrčí dílny.  

Všechna tato tři oddělení obsluhuji sama v rozvrhu 20 hodin týdně.  

Dvě pobočky jsou zřízeny v sousedních obcích Boješice a Touškov, každá s neprofesionální pracovnicí. 

 

Během roku bylo v MěK Mirovice uskutečněno 4 082 výpůjček. Z toho    2 308 svazků beletrie dospělým a 139 krásné literatury dětem. Naučné literatury bylo dospělým vypůjčeno 363 svazků, dětem 72. Oběma skupinám bylo zapůjčeno 1 200 ks časopisů.

 

Výměnou routeru ve střediskové knihovně došlo k problému. Veřejnost neměla několik měsíců přístup do on-line katalogu knihovny, jenž v knihovně fungoval. 

 

Úspěchem bylo zkušební počítačové propojení z dětské knihovny se střediskem, jež má po novém roce fungovat již trvale. Nejenom že odpadne ruční vypisování výpůjček a přenášení těchto záznamů do počítače ve střediskové knihovně, ale bude možné i v dětském oddělení vyhledávat v on-line katalogu.

 

Do budoucna ale vidím dobré řešení ve sloučení prostor herny pro malé děti s matkami, tzv. EMCO s dětským oddělením knihovny. Tento prostor navazuje na oddělení pro dospělé. Snížily by se tak náklady na provoz detašovaného pracoviště dětského oddělení, zvýšila by se návštěvnost.

 

Rodiče by měli vést své děti ke čtení klasických knih od nejútlejšího věku. Z vlastní zkušenosti víme, že vztah ke knize začíná prohlížením obrázků. Dokud se děti nenaučí číst, je třeba jim předčítat. Dětské oddělení nabízí širokou škálu beletrie, zejména pohádek, ale také dobře ilustrované naučné literatury pro děti, jež zaujme i dospělé čtenáře.

Jakmile děti propadnou technice, „chytrým“ telefonům, tabletům apod., vše si rychle vygooglují a kouzlo klasické knihy je už neosloví. A to je škoda jak pro ně, tak pro knihy.   

 

 

     Ing. Lenka Vlková, knihovnice MěK Mirovice

 

Mirovice 4. ledna 2022

 

 

Výroční zpráva Městské knihovny Mirovice za rok 2020

 

Městská knihovna Mirovice měla na počátku  roku 2020 v knihovním fondu celkem 10 276 svazků ve volném výběru, 11 856 svazků včetně poboček.

Anticovidová opatření omezila činnost knihovny směrem k veřejnosti, práce v knihovně se však ani na okamžik nezastavila. Bylo vyřazeno celkem 1 941 svazků.  Z toho 145 svazků zejména naučné literatury z dětské knihovny převzala redaktorka Jihočeského deníku pro charitativní akci Kabelkový veletrh. Ostatními vyřazenými tituly doplňuji knihovničku na vlakovém nádraží nejenom v Mirovicích, ale také v Příbrami.

Během roku přibylo 66 nových titulů, z toho 22 z Moravské zemské knihovny díky dotačnímu titulu.

Náklady na nákup knih do knihovního fondu z rozpočtu obce činily 11 151 Kč, z toho 10 751 Kč na nákup periodik. Knihovna odebírá 6 titulů periodik.

Knihovna měla 116 registrovaných uživatelů, z toho 35 ve věku do 15ti let. I tady se projevila opatření nouzového stavu. Omezila se návštěvnost  na 1 371 návštěvníků.

Na počátku roku se uskutečnilo 7 kulturních akcí:

 • 16. ledna: cestovatelská beseda „Kamčatka“ s promítáním
 • 24. ledna: divadelní představení „Hrabě Monte Carlo“
 •  4. února: pokračování cestovatelské besedy „Kamčatka“
 • 14. února: výtvarná dílna s knihovnou
 • 20. února: přednáška PhDr.Věry Kubové o B. Němcové
 • 27. února: výtvarná dílna s knihovnou
 • 10. března: výtvarná dílna s knihovnou

Následoval scénář nouzového stavu, a tak všechny naplánované akce bylo nutné odvolat, přesunout na pozdější dobu. Bohužel druhá podzimní vlna opatření znemožnila jejich uskutečnění.

 

Tato druhá vlna měla však i svá pozitiva - podařilo se dovybavit knihovnu novými regály. Omezení přístupu veřejnosti bylo tudíž výhodné pro vyskladnění knih ze stávajících regálů a uložení na podlahu knihovny. Jakmile se dveře knihovny veřejnosti znovu otevřely, bylo uklizeno.

 

Během roku bylo v MěK Mirovice uskutečněno 4 542 výpůjček. Z toho 3136 beletrie dospělým a 201 dětem. Naučné literatury bylo dospělým vypůjčeno 428 svazků, dětem 135 ks. Oběma skupinám bylo zapůjčeno 642 ks časopisů.

Trvalým nedostatkem je zatím stále nefungující počítačové propojení se střediskem v dětské knihovně, a to přes neustálé urgence. Nefunguje internet, takže není k dispozici on-line katalogový vyhledávač.  Výpůjčky dětem se provádějí „na koleně“, ruční záznamy přenáším do počítače až ve střediskové knihovně. Věřím, že se informatik obce vynasnaží tyto nedostatky v dohledné době odstranit.

 

Na závěr bych chtěla poděkovat paní Lence Havrdové z regionálního oddělení Městské knihovny v Písku za její ochotu a dobrou spolupráci s naší knihovnou.

 

Všem čtenářům přeji dobré zdraví a četbu dle libosti pro dobrou pohodu.

 

     Ing. Lenka Vlková, knihovnice MěK Mirovice

 

Mirovice 14. ledna 2021

 

 

 

 

 

Výroční zpráva Městské knihovny Mirovice za rok 2019

V Městské knihovně Mirovice (včetně poboček) jsme měli na počátku  roku 2019 celkem 12 597 svazků ve volném výběru, z toho 791 v Boješicích a 789 v Touškově.

Čtenáři si mohli vybrat z  9 160 svazků beletrie a 2 696 svazků naučné literatury.

Vzhledem k plánované reorganizaci střediskové knihovny a přípravě na malování koncem května bylo nutné otevřít kolem 8 000 svazků, knihu po knize, posoudit, zda jde o knihu zastaralou tématem nebo jen vydáním, zda se půjčuje, anebo jen zabírá drahocenné místo v regálu třeba třicet i více let, zda je fyzicky natolik opotřebovaná, že již není možné vazbu zachránit, zda je v knihovně duplicitně… A pak nahlédnout obsahově, zda knihu převést do nově zřízené depozitní knihovny v domě s pečovatelskou službou nebo fyzicky vyřadit.

Převedení do depozitáře znamenalo vyhledat každý svazek v katalogu a přepsat patřičné údaje jak v počítači, tak v knize. Pak už následoval fyzický převoz.

Depozitář byl však plný starých knih ze soukromých knihoven obyvatelů pečovatelského domu. I tam jsem musela vzít každý svazek a posoudit, zda odvézt do knihovny na vlakovém nádraží, anebo zachovat svazek k dalšímu použití.  

Práce byla nepříjemná, neboť se manipulací vířil léta usazovaný jemný prach včetně plísní. Ve střediskové knihovně bylo nutné pracovat i ve volném čase, neboť  knihovna musela být před malováním koncem května vyklizena – a v pracovní době na 0,5 úvazek za běžného provozu nebylo v mých silách to vše zvládnout. 

Bylo vyřazeno 948 titulů, z toho asi 80 svazků dětské knihy pro charitativní akci Kabelkový veletrh. Pro tento účel byly vyřazeny zastaralé svazky pro náctileté z doby budování socialismu.

Vyřazené svazky ze střediskové knihovny byly uskladněny a je jimi průběžně doplňována knihovna pro cestující v čekárně na vlakovém nádraží.

Během roku přibylo 210 svazků, z toho pouze asi 60 ks bylo nakoupeno z městského rozpočtu za 7 738 Kč. Přitom 56 svazků do dětské knihovny. Tématicky se jedná o tvůrčí inspiraci k rozvoji ručních prací. O takové je v dětské knihovně největší zájem jak z řad dětí, tak vyučujících.

Díky mimořádně štědrým dotacím z Jihočeského kraje (44 000 Kč) jsem pro naši knihovnu mohla vybrat a objednat z nabídek různých nakladatelství 185 svazků knižních novinek. Tyto svazky nejsou naším majetkem, ale zůstávají v knihovně, dokud si je pro své potřeby nevyžádá jiná regionální knihovna spadající pod Městskou knihovnu Písek.

Z dotačního programu Česká knihovna Moravské zemské knihovny v Brně jsem mohla nakoupit knihy českých autorů za 5 920 Kč  – jedná se většinou o pohádky pro děti.

 

Městská knihovna zaznamenala za rok 2019 celkem 1 829 fyzických návštěv z řad 150 registrovaných čtenářů. Pokles počtu dospělých čtenářů oproti předchozímu roku lze vysvětlit stárnutím čtenářské populace. V dětském oddělení nezájmem školních dětí o čtení knih. Odliv dětských čtenářů způsobila i modernizace interní školní knihovny, a naopak technické nedostatky dětského oddělení naší městské knihovny. Od konce prázdnin nefunguje počítačové propojení se střediskem, nefunguje internet, takže není k dispozici on-line katalogový vyhledávač.  Výpůjčky se provádějí „na koleně“, ruční záznamy přenáším do počítače až ve střediskové knihovně. Nelze na místě odpisovat staré časopisy a knihy, jež by mohly být průběžně připravovány na další akci Deníku.

Věřme, že tyto nedostatky budou alespoň během února roku 2020 odstraněny.

 

Během roku bylo uskutečněno 5 975 výpůjček. Z toho 3 336 beletrie dospělým a 353 dětem. Naučné literatury bylo dospělým vypůjčeno 855 svazků, dětem 156. Oběma skupinám bylo zapůjčeno 1 275 ks časopisů.

 

Vzhledem k rozsáhlým změnám v knihovně byla omezena četnost kulturních akcí. Přesto se jich uskutečnilo 19. Z toho 3 divadelní představení, 4 přednášky s promítáním, 9 pátečních besed se zpíváním u pianina, kdy jsme nazkoušeli pro koncertní vystoupení v Čimelicích Rybovu Vánoční mši pod vedením Marie Filipové. Nejméně 3x jsme se setkali při tvůrčích dílnách v depozitní knihovně. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 471 návštěvníků.

V knihovně se uskutečnila jedna vzdělávací akce Senior v bezpečí.

 

A dobrá zpráva na závěr. S novým vedením Města Mirovice nastaly v průběhu roku 2019 v knihovně změny k lepšímu. Knihovna byla vybavena novými regály v hodnotě 34 000 Kč. Je to zatím první fáze úprav, ale v roce 2020 budou uvolněny prostředky na její dokončení. Knihovna bude dovybavena potřebnými regály tak, aby ze zatím provizorního vznikl důstojný prostor pro konání komorních společenských setkání.

Původní regály nebyly znehodnoceny vyřazením, ale naopak plně využity v nově zřízené depozitní knihovně.

Zbude-li z rozpočtovaných 50 000 Kč  pro rok 2020 na nákup stahovacího promítacího plátna, budeme nanejvýš spokojeni.

Rok 2019 byl změnou k lepšímu a doufám, že v tomto trendu budeme pokračovat.

Cením si spolupráce s Jiřím Jílkem, který spolehlivě a ochotně připravuje techniku pro konání besed a divadel, a také děkuji za spolupráci Marii Hrdinové a Janu Hrdinovi, kteří zajišťují přípravu sálu pro konání divadel a fotodokumentaci.  

Přeji všem svým čtenářům do roku 2020 pohodu, čas na čtení a alespoň jednu radost pro každý den. Třeba jen nalezenou mezi řádky.

Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ve středu 17. dubna 2019 byl hostem Městské knihovny Mirovice moravský spisovatel Josef Špidla, původním povoláním učitel, v devadesátých letech šéfredaktor Vyškovských novin. Jako výborný hudebník a člen mužského Sboru moravských učitelů scestovalý po světě. Shrnuto: Kapacita. Přesto s ochotou přijal pozvání do našeho městečka, a to bez nároku na honorář, pouze za úhradu pohonných hmot z Vyškova na Hané a zpět.

Během besedy představil svoji poslední knihu Krvavý měsíc nad horou Liliavou, jež mapuje události doby předbělohorské, bělohorské a pobělohorské z pohledu moravského dějepisu, čímž se liší od ostatní literatury s touto tematikou..

Osobní setkání s autorem je pro každého čtenáře velkým přínosem. Ti, kteří se zúčastnili besedy např. se spisovatelkou Hanou Marií Körnerovou, mi dají za pravdu, že každé takové setkání je i malým nahlédnutím do soukromého života a tvůrčí kuchyně spisovatele.

Téměř tříhodinové povídání bylo proloženo fotografickou projekcí.

Po nedobrých zkušenostech se zajišťováním podobných akcí na sále KD v předchozích dvou letech musím mimořádně ocenit přístup technika Jiřího Jílka, na něhož se mohu naprosto spolehnout.

Do budoucna - předpokládám už na podzim, bych tyto komorní akce chtěla pořádat v nově reorganizované a čistě vymalované střediskové knihovně. Jak jistě čtenáři poznali, třídění fondu probíhá za provozu. Z důvodu malování bude knihovna poslední týden v květnu pro veřejnost uzavřena.

                                                Vaše knihovnice  L.V.

………………………………………………………………………………………... 

 

 

Jaký byl rok 2018 v Městské knihovně v Mirovicích?

 

Ohlédnu-li se za uplynulým rokem, je - stejně jako pověstné osmičkové roky - plný změn, událostí, a to nejenom v mém osobním, ale i veřejném životě. Podle slov našeho bývalého starosty Zdeňka Bárty jsem takový idealista. Jsem, neboť jsem přesvědčena, že všechno špatné bývá i k něčemu dobré.

Na začátku roku Správa železničních cest chtěla definitivně uzavřít čekárnu na našem vlakovém nádraží. - Vystoupili jste někdy z vlaku třeba v Tochovicích? Tam nabudete dojmu, že jste právě dojeli na konec světa. A jako cestující využívající veřejnou dopravu posuzuji obec z té strany, odkud přijedu. Tedy i od vlakového nádraží. Při představě této varianty u nás v Mirovicích jsem se rozhodla nakonec uzavřít smlouvu se SŽC na svůj živnostenský list. Mohla jsem se tak připojit k akci Kniha do vlaku. A výsledek? SŽC nám nechala čekárnu vymalovat, osvětlit. Čekárna se jednou týdně uklízí. Cestující se mají kam schovat před nepřízní počasí, navíc si mohou sáhnout do regálu pro některou z knih nebo časopisů. Jsou to sice knihy vyřazené z městské knihovny nebo dary od čtenářů, ale i když jsou to starší svazky, jsou stále nositeli informací, jež ještě mohou někoho zaujmou – a hlavně mu ukrátit čas trávený čekáním nebo cestováním. A já mám radost, že knihy, jimiž naše malá knihovna doslova přetéká, nemusím odvážet do sběrného dvoru.

Těší mne, že jsem našla pochopení u nového zastupitelstva, jež mi přispěje na úhradu nájmu v roce 2019.

Během prvního čtvrtletí se v Mirovicích zformovala nezisková organizace pro mladé maminky s malými dětmi. Protože se neměly kde scházet, poskytl jim městský úřad do bezplatného užívání spolkovou místnost v kulturním domě. To však znamenalo ztrátu prostoru pro konání pravidelných besed, setkání a tvůrčích dílen pořádaných knihovnou. Bylo nutné najít náhradní řešení. Vzhledem k tomu, že se mi podařilo včas vhodně přeorganizovat prostory v dětské knihovně, mohli jsme se právě tam setkávat na lekce anglického jazyka pro věčné začátečníky.

Přestože je v dětské knihovně útulno, pavilon, v němž se nachází, je pro mnohé „z ruky“. Jediným možným řešením pro konání besed a přednášek komorního rázu (tzn. cca 15 posluchačů) je tedy rozvolnění střediskové knihovny. V tom okamžiku ale vyvstává nerudovská otázka: Kam s nimi? Kam s knihami? Odpověď je nasnadě. Do domu s pečovatelskou službou, kde mám v oddělení pro seniory k dispozici zatím jen skromně zařízenou místnost. Pokud bychom ji obestavili knihovnickými regály, mohli bychom vytvořit skutečnou knihovnu, kam bych soustředila starší svazky, jež nejsou určeny k vyřazení. Jakýsi depozitář. Místnost by mohla sloužit také pro konání tvůrčích dílen, a to nejenom pro seniory z domu. Omyvatelná podlaha, kuchyňský kout s možností uskladnění pomůcek pro tvoření a dřezem k umývání je velké plus pro takové činnosti.

I v tomto případě mi nové zastupitelstvo vyšlo vstříc a odsouhlasilo požadavek na nákup knihovnických regálů.

Čeká mne sice v novém roce 2019 mravenčí práce s revizí knižního fondu, tříděním, změnou katalogové signatury, přeznačováním každého jednotlivého svazku a nakonec i fyzické přemístění knih. Ale přiznám se, že se i na tuto práci těším, protože cílem je uskutečnění mojí vize knihovny jako místa společenského setkávání s nabídkou zejména nových knih. Důležité je, aby jejich umístění bylo přehledné a čtenáři i posluchači se v knihovně cítili příjemně. Abych jim při besedách mohla nabídnou malé občerstvení, jež by bylo kam položit.

Jsme malé městečko, přesto se procentním přepočtem čtenářů na počet obyvatel řadí naše městská knihovna mezi ty nejlepší v regionu.

Jen ten, kdo nečte, může veřejnou knihovnu považovat za zbytečnou instituci. Ten, kdo čte, tříbí slovní zásobu, rozvíjí představivost, procvičuje myšlení, vzdělává se, nebo vyplňuje svůj volný čas. A často mezi řádky nachází odpovědi na vlastní nezodpovězené životní otázky.

Už z těchto důvodů mě těší, že mohu dělat prostředníka mezi knihou a čtenářem v naší městské knihovně.

V letošním roce jsme se setkali na besedách v knihovně jen omezeně, zato jsme mohli během prázdnin cestovat prostřednictvím filmu, a to v sále kulturního domu na velkém plátně. Komentované filmové besedy s cestovatelem Petrem Hejnou se konaly téměř každý týden.

S knihovnou jsme se v první polovině roku také dostatečně protáhly při cvičení jógy, kde jsem během závěrečné relaxace mohla nabídnout úryvky z některých titulů z naší knihovny.

A co mě těší nejvíce – devětkrát jsme se setkali při divadelních představeních v sále kulturního domu. Musela jsem sice kvůli organizaci ukrojit vždy několik hodin ze sobotního volného času, ale co je to proti ochotníkům, kteří jsou skutečně ochotni po práci nebo po studiu obětovat hodiny  a hodiny k nastudování textu, ke společným zkouškám a nakonec k finálnímu vystoupení. Mají můj obdiv a věřím, že i obdiv všech, kteří se přišli podívat. Vždy to byl příjemný společenský zážitek.

Ne všude mají takové možnosti, jaké máme v Mirovicích. Sál s jevištěm, navíc s ozvučením i osvětlením. Drobné nedostatky technického rázu určitě zdárně vyřeší tým našeho nového zastupitelstva v čele se starostou Josefem Vejšickým.

Přeji všem do nového roku 2019 hodně sil a zdravého nadšení.

                                                    Ing.Lenka Vlková, knihovnice MěK Mirovice

P.S. Dobrá zpráva nakonec: zastupitelstvo schválilo nejenom nákup knihovnických regálů do domu s pečovatelskou službou, ale budeme inovovat i ve střediskové knihovně, sice starším, ale zcela funkčním vybavením. A letos nás čeká i malování. 

A co říkají statistiky z ročního výkazu o knihovně?

V knihovně máme k dispozici jedenáct tisíc čtrnáct svazků,

z toho 2668 naučné literatury a 8346 beletrie. 

Bylo vyřazeno 298 titulů, z toho asi 88 svazků dětské knihy pro charitativní akci Kabelkový veletrh. Osvědčilo se vyřadit duplicitní svazky z dětské knihovny i na rozebrání dětmi před knihovnou. Zastaralé svazky ze střediskové knihovny jsou nabídnuty k rozebrání v DPS, zbytek je umístěn v knihovničce na vlakovém nádraží.

Během roku přibylo 251 svazků, z toho pouze 101 bylo nakoupeno! Zato se ale jedná téměř ze sta procent o knižní novinky. Sto padesát svazků jsem buďto vyškemrala přímo z nakladatelství nebo dostala od našich přívrženců za pouhé Děkuji. 

Městskou knihovnu navštívilo za rok 2018 dva tisíce tři sta jedenáct návštěvníků. Sedm set šedesát tři jich přišlo na kulturní a vzdělávací akce.

Tzn. že pod křídly knihovny se za minulý rok sešlo tři tisíce sto jeden návštěvník! 

Sto sedmdesát šest čtenářů (dospělých i dětí) si vypůjčilo celkem šest tisíc pět set osmdesát šest svazků.

A výdaje na provoz knihovny (spotřeba energie, materiálu, zboží a služeb) se oproti roku 2017 snížily o 22 000 Kč.

Tolik řeč čísel.  Přeji si, abyste, milí čtenáři, Městské knihovně Mirovice zachovali svou přízeň a aby se naše čtenářská obec rozrůstala.

                                                                                         Vaše knihovnice LV

 

 

………………………………………………………………………………………………….


Mirovická knihovna se zapojila do akce  
„Kabelkový veletrh Deníku„


Městská knihovna Mirovice se zapojila do akce „Kabelkový veletrh Deníku“. Po celé léto se zde vybíraly kabelky, dětské knížky, bižuterie, panenky a autíčka, které již v původních domácnostech dosloužily, ale jinde by mohly ještě udělat radost.   Z Mirovic do Českých Budějovic byl odeslán kromě čtyř krabic kabelek také velký soubor dětských knížek (88 ks). Paní knihovnice využila letní měsíce se slabším čtenářským provozem k detailní probírce knihovního fondu. Vyřadila především duplicitní výtisky s cílem vytvořit dostatečný prostor pro nové knihy a časopisy v dětské knihovně, která je umístěna v areálu základní školy.   Ve středu 5. září pracovníci Deníku vše prodali za symbolické ceny v IGY Centru v Českých Budějovicích. Výtěžek bude rozdělen mezi jihočeské talentované děti.

I malá pomoc udělá velkou radost.                                                                                                                                                                                   Marie Hrdinová

převzato z: http://www.mirovice-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=9572&id_dokumenty=32599

 

Městská knihovna Mirovice v roce 2017

Městská knihovna v Mirovicích se svými dvěma malými pobočkami v Boješicích a Touškově má ve svém knižním fondu celkem dvanáct tisíc šest set čtyřicet jedna svazků. To je úctyhodné číslo. Z toho beletrie činí 9 754 svazků, naučná literatura   2 887 svazků. V minulém roce bylo zaregistrováno celkem 211 čtenářů, z toho 93 dětí do 15 let. Uskutečnilo se téměř sedm tisíc výpůjček. Přiznám se, že se raduji s každou půjčenou knihou, ale i časopisem. Je to tedy sedm tisíc  uskutečněných drobných radostí v minulém roce. 

Díky tomu, že má středisková knihovna skvělou strategickou polohu, tedy v Kulturním domě, kde jsou úžasné, dosud ale společensky nedostatečně využité prostory, stala se knihovna jakýmsi obývacím pokojem města a přilehlých obcí.

V průběhu roku 2017 Městská knihovna Mirovice uskutečnila 61 kulturních akcí (setkání s autory, besedy, scénická čtení, divadelní představení, výstavy, tvůrčí dílny, jóga s knihovnou). Zúčastnilo se jich sumárně až neuvěřitelných jeden tisíc sto sedm návštěvníků!!! (Pro srovnání: celé městečko má něco málo přes patnáct set obyvatel!)

Na jaře se podařilo zakoupit kvalitní pianino do společenské místnosti v 1. poschodí, kde se konaly po celý rok tzv. Čaje o páté, což jsou literárně hudební pořady. Kromě nového pianina bylo naladěno i pianino na pódiu společenského sálu v přízemí. Ve spolupráci se Sokolkami-turistkami jsme uklidily jeviště, jež se dosud využívalo jako skladiště nepotřebných stolů a židlí. Třikrát během roku jsme připravily hlediště formou divadelní kavárny na zdařilá ochotnická vystoupení. Všechna byla hrazena z dobrovolného vstupného, za což děkuji všem divákům. Věřím, že si za to odnesli příjemný zážitek.

Do dětské knihovny v areálu základní školy se mi podařilo z Ministerstva zdravotnictví ČR bezplatně získat výstavní knižní regály. Za pomoci Sokolek-turistek a školníka jsme celou knihovnu přeorganizovali k obrazu mému, čímž se zvětšil a prosvětlil prostor, děti se lépe orientují, snáze vyhledávají knihy a navíc se získaly místnosti pro nerušené čtení nebo společné trávení volného času. V dětském oddělení se konečně podařilo odstranit závadu na vytápění. Máme příjemně teplo a děti se při svých návštěvách zde nemusejí halit do bund a naříkat, že je zebou nožičky. Teď mohou ležet na vyhřátém koberci a číst si nebo jen prohlížet knihy a časopisy.

A co nás v minulém roce trápilo? Technika.Tedy počítač. Lidově řečeno: kleknul. Všechny zápisy výpůjček a vracení se musely ručně vypisovat, tedy komu, nebo od koho, dále kód knihy, časopisu, název knihy. Dospělí toto chápali, horší bylo žádat trpělivost u dětí.  Po dvou měsících poruchy, tedy začátkem nového roku 2018 byl zprovozněn počítač ve střediskové knihovně, připojení v dětském oddělení bylo možné o čtvrt roku později. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Ověřili jsme si, jak jsme připraveni na "black-out". 

V minulém roce bylo vyřazeno z fondu 137 svazků, z toho 120 svazků dětské beletrie bylo určeno pro charitativní akci jihočeského Deníku. Vyřazovalo se, přitom jsme o žádný titul nepřišli, protože se jednalo o duplicitní svazky. Pomohli jsme dobré věci, aniž jsme utrpěli nejmenší ztrátu. Knihovní fond Městské knihovny v Mirovicích se nám v loňském roce rozrostl o 146 nových titulů. Ve skutečnosti je jich více, neboť knihy sice v prosinci už byly na stole, ale kvůli poruše na počítači je nebylo možné katalogizovat.

Přehled jednotlivých kulturních akcí v roce 2017:

25. ledna: Čaj o páté:Autorské čtení a výstava Jarmily Maršálové (hudební doprovod Aleš Novák)

1. a 10. února: Komentovaná prohlídka výstavy mandal J. Maršálové pro děti ZŠ

16. února: Autorské čtení v Domě s pečovatelskou službou

22. února: Čaj o páté: Autorské čtení a výstava Lenky Vlkové (hudební doprovod Pavel Kabíček)

9. března: Čtení seniorům z knihy "Úsměvy TGM" Karla Čapka

21. března: Zahájení výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás

29. března: Přednáška PhDr. Věry Kubové - Mystika bratří Čapků

30. března: Andersenova noc v Dětské knihovně-čtení z knihy Neználkovy příhody

18. dubna: Pasování prvňáčků na čtenáře

20. dubna: Mateřská škola návštěvou v dětském odd. knihovny

26. dubna: Čaj o páté: Autorské čtení Otty Hejnice (hudební doprovod Jiří Hejnic a Michal Filina)

2. května: Zahájení Jógy s knihovnou + relaxační čtení z některé knihy z fondu MěK (každý týden až do konce roku)

10. května: Noc literatury - čtení, hudba, zpěv

31. května: Divadelní představení Zářivá hvězda v podání Divadla za vodou Čenkov

28. června: Divadelní představení Hašler, Hašler, Hašler! v podání Divadla Kostým Plzeň

7. července: Zahájení výstavy astrofotografa Petra Horálka "Vzácné chvíle pod hvězdným nebem" - zápůjčka z hvězdárny Prostějov

19. července: Mirovická beseda-první v pořadí. koná se každou 1. a 3. středu v každém měsíci až do konce roku

26. července: Čaj o páté: MINUTKY s Kajmany Praha 4 (hudební režisér Igor Tausinger, Marcela Matějková, Alena Vaníčková - scénické čtení)

30. srpna: Čaj o páté: Hana Marie Kornerová

31. srpna: Čtení seniorům: Ročník jedenadvacet od K. Ptáčníka

27. září: Divadelní představení Postel plná peří v podání divadel. spolku Disk Dobříš

29. listopadu: Výtvarná dílna: Udělej si svého anděla - pod vedením Ing. Arch. Heleny Loudové

29. listopadu: Společné zpívání-nácvik na akci Zpívá celé Česko

27. prosince: Vánoční koncert v Husově sboru v Mirovicích - Dětský sbor Sv. Ignáce v Březnici pod vedením Petry Ottové

                                                      Ing. Lenka Vlková, knihovnice MěK Mirovice

………………………………………………………………………………………………….

 

 

Ohlédnutí za rokem 2016 v Městské knihovně Mirovice

Knihovna registrovala v roce 2016  149 čtenářů, z toho bylo 60 dětí do 15 let. Půjčovny navštívilo 1603 návštěvníků osobně a dalších 59 virtuálně ze svého domova, internet v knihovně využilo 270 osob, kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných knihovnou se zúčastnilo 456 osob. Webové stránky knihovny (www.knihovnamirovice.estranky.cz) shlédlo 7569 návštěvníků.

Celkem si čtenáři vypůjčili 5727 knih a časopisů, z toho dospělí 3781 knih, děti do 15 let 447 knih a výpůjčky periodik byly 1499 exemplářů. Na pořízení nových knih a časopisů bylo vyčerpáno v roce 2016 celkem 21 842 Kč, z toho na nákup knih 14 175 Kč, na předplatné periodik 7 667 Kč. Z dotačního programu „Česká knihovna“ získala knihovna knihy v hodnotě 8 055 Kč.

V roce 2016 byla v pobočce knihovny v Boješicích provedena revize a aktualizace knihovního fondu a rozsáhlá aktualizace fondu proběhla také v oddělení  pro dospělé v Kulturním domě v Mirovicích za vydatné pomoci pracovnic regionálního oddělení MěK Písek. Byly vyřazeny knihy zastaralé a poškozené.

Akce knihovny pro veřejnost:

Únor     - Premiéra filmu „Drsná něžná Keňa“. MěK Mirovice pod záštitou místostarostky města pozvala veřejnost ke shlédnutí dokumentárního filmu místního občana, pana Pavla Justicha. Více ...

Březen  - Vyhlášení nejpilnějších čtenářů za uplynulý rok. Více...

 -Výtvarná soutěž „Lesy a příroda kolem nás“. Knihovna se již pošesté přihlásila do této soutěže a výtvarné práce žáků byly vystaveny od 1. března do 30. dubna ve spolkové místnosti KD Mirovice, kde se mohli návštěvníci podílet na výběru nejlepších prací hlasováním. Více ...

                 -Posezení s knihou. Již tradičně pozvala knihovnice čtenáře knihovny v DPS ke společnému čtení a povídání.

                 -Pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovnice přivítala v dětském oddělení knihovny nejmladší budoucí čtenáře, žáky 1. třídy a jejich paní učitelku. Děti se dozvěděly základní informace o tom, jak to chodí v knihovně, jak o knihy pečovat a jak se stát dobrým čtenářem. Všechny děti předvedly své čtenářské dovednosti, dostaly „Uvítací list“, přihlášku čtenáře a malý dárek. Více ...

Duben  - Exkurze žáků Základní a mateřské školy Mirovice v oddělení knihovny pro dospělé v KD Mirovice. V knihovně se postupně vystřídali žáci všech tříd ZŠ, prohlédli si knihovnu, vyzkoušeli si práci s on-line katalogem a při těchto návštěvách knihovnice předala nejlepším čtenářům diplomy a malé dárky.

Květen  -Autorské čtení s hudebním doprovodem.  Autorka Hana Stehlíková (Hangely Ann)předčítala ze své knihy „A andělé půjdou každý den vedle tebe“. Více ...

Říjen     -Týden knihoven.  V tomto týdnu knihovna nabízela bezplatnou registraci nově přihlášeným čtenářům do konce kalendářního roku a vyhlásila amnestii pro zapomnětlivé čtenáře, aby mohli vrátit knihy po termínu bez placení poplatku z prodlení.

K datu 31. 12. 2016 končí svou činnost v MěK Mirovice knihovnice Ing. Jana Bílková a na její práci bude navazovat od 1. ledna 2017 nová knihovnice Ing. Lenka Vlková.

 

 

Rok 2015 v Městské knihovně Mirovice

Městská knihovna Mirovice nabízela široké veřejnosti knihy a časopisy v půjčovnách přímo ve městě i na obou pobočkách v Boješicích a v Touškově a bezplatné použití volně přístupného internetu v době provozu knihovny v Kulturním domě v Mirovicích. Také v Domě s pečovatelskou službou v Mirovicích se pravidelně 1x měsíčně půjčovaly knihy místním seniorům.

Celkem bylo zaregistrováno 156 čtenářů, z toho 65 dětí ve věku do 15 let. Půjčovny navštívilo 1677 návštěvníků, internet v knihovně využilo 148 osob, kulturních a vzdělávacích akcí knihovny se zúčastnilo 392 osob. Webové stránky knihovny shlédlo 7988 návštěvníků. Celkem si čtenáři vypůjčili 6864 knih a časopisů, z toho dospělí 4164 knih, děti 688 knih a výpůjčky časopisů byly 2012 exemplářů.

Na pořízení knihovního fondu bylo v roce 2015 vyčerpáno celkem 20 843 Kč, z toho nákup knih činil 13176 Kč, předplatné časopisů 7667 Kč. Z dotačního programu Česká knihovna jsme obdrželi knihy v hodnotě 7806 Kč.

Městská knihovna Mirovice získala v letošním roce dotaci ve výši 15 000 Kč v rámci programu VISK 3 - Veřejné informační služby knihoven. Cílem projektu bylo připravení automatizovaného knihovního systému Clavius na nová katalogizační pravidla RDA. K tomu bylo nutné dokoupit dva katalogizační moduly (Katalogizace knih a Evidence periodik a brožur) s formátem MARC21 a jeden nový počítač pro knihovnickou práci. Celkově bylo na projekt vynaloženo 21 620 Kč,z vlastních zdrojů Města Mirovice bylo hrazeno 6 620 Kč, podíl dotace na celkových nákladech projektu činil 69,38%.

Akce knihovny pro veřejnost:

-výstava výtvarných prací žáků ZŠ A MŠ - Lesy a příroda kolem nás - více...

-vyhlášení a ocenění nejpilnějších čtenářů za rok 2015 - více...

-"Posezení s knihou" určené seniorům v DPS Mirovice - více...

-pasování prvňáčků na čtenáře - více...

-společné čtení a hudební výchova v knihovně - více...

-exkurze žáků v oddělení knihovny pro dospělé, práce s katalogem - více...

-"Hovory k tobě" autorské čtení spisovatelky Lenky Vlkové - více...

 

ROK 2014 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ MIROVICE

V roce 2014 bylo v Měk Mirovice registrováno 151 čtenářů, z toho 53 čtenáři do 15 let. Je to velký úbytek registrovaných čtenářů způsobený většinou úbytkem obyvatel, kteří jsou schopni knihovnu navštěvovat a samostatně si číst a menším zájmem mládeže. Půjčovny navštívilo celkem 1769 návštěvníků, kteří si v knihovně vypůjčili celkem 6825 knih a časopisů, 213 návštěvníků využilo nabídky bezplatného internetu, 429 osob se účastnilo akcí pořádaných knihovnou, 29 osob použilo katalog knihovny virtuálně z domova a 8690 osob navštívilo webové stránky knihovny.

Na nákup knih a časopisů bylo vyčerpáno 24 759,-Kč (knihy 16 227,- Kč, časopisy 8 532,- Kč). V roce 2014 došlo k přestěhování oddělení pro děti a mládež do nových prostor v rámci areálu ZŠ, knihovna získala 6 nových regálů na knihy a další vybavení do knihovny včetně zátěžového koberce, celkem za téměř 40 000,-Kč.

Kromě půjčování knih a časopisů pořádala knihovna další akce. Již počtvrté se přihlásila do výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“. Výtvarné práce žáků místní ZŠ a MŠ byly vystaveny v předsálí knihovny v Kulturním domě a do krajského kola byly vybrány práce na základě anonymního hlasování veřejnosti. Více ...

V měsíci březnu proběhlo tradiční Posezení s knihou v Domě s pečovatelskou službou, tentokrát věnované knihám Bohumila Hrabala.

Již pravidelně navštívily knihovnu děti z 1. třídy ZŠ se svou paní učitelkou a proběhlo tzv. „Pasování nejmladších čtenářů“. Děti se seznámily s knihovnou, předvedly své dovednosti ve čtení a odnášely si malý dárek, uvítací list a přihlášku čtenáře. Více...

Knihovna také zveřejnila a ocenila své nejlepší a nejpilnější čtenáře ve třech kategoriích: děti do 10 let, děti od 11 do 15 let a dospělí. Jména nejpilnějších čtenářů byla zveřejněna v časopise Mirovicko, pro ocenění dětských čtenářů využila knihovnice besedu se spisovatelkou Martinou Drijverovou a na shromáždění dětem předala diplom a malý dárek. Proběhlo také několik exkurzí žáků ZŠ do knihovny, a to jak v oddělení pro děti a mládež, tak v oddělení pro dospělé. Informace o akcích knihovny jsou pravidelně uváděny v časopisu Mirovicko a na webových stránkách knihovny.

 

 

Jak si vedla Městská knihovna Mirovice v roce 2013

Městská knihovna Mirovice nabízela široké veřejnosti  velký výběr časopisů, naučné i krásné literatury i možnost bezplatného využívání Internetu v době provozu knihovny.

Knihy a časopisy se pravidelně půjčovaly v KD v oddělení pro dospělé, v areálu ZŠ v dětském oddělení, v Domě s pečovatelskou službou a v pobočce knihovny v Boješicích. Činnost pobočky v Touškově byla v roce 2012 dočasně pozastavena pro nezájem čtenářů, v roce 2013 byla jedinou čtenářkou a návštěvnicí paní knihovnice sama.

Celkem bylo v Měk Mirovice registrováno 168 čtenářů, z toho 63 čtenářů do 15 let. Půjčovny navštívilo 1640 osob, 249 osob využilo možnosti bezplatného Internetu. Kulturních akcí pořádaných knihovnou se účastnilo 225 osob. 47 čtenářů použilo vstup do katalogu knihovny z prostoru mimo knihovnu (virtuálně). Stránky knihovny (www.knihovnamirovice.estranky.cz) navštívila veřejnost 7115 krát. Celkem si čtenáři půjčili 7024 knih a časopisů, z toho dospělí 4514 titulů (886 naučná, 3628 krásná lit.), děti do 15 let 918 titulů (naučná 92, krásná lit. 826), periodika 1592 výtisků.

Na nákup nových knih a časopisů se vyčerpalo 21 978 Kč (v tom 14 467 Kč za knihy, 7 511 Kč za periodika), zakoupení licencí na elektronické zdroje stálo 13 552 Kč.

 

Akce knihovny v roce 2013:

                -Již potřetí byli vyhodnoceni nejpilnější čtenáři za uplynulý rok. V oddělení pro dospělé obhájila prvenství paní Anna Klofáčová, z nejmladších čtenářů byla první Barbora Šimková, ze starších žáků Klára Hanzlíková. Klára Hanzlíková se umístila také na devátém místě v Jihočeském kraji.

                -Jako každý rok i letos pozvala knihovna do dětského oddělení nejmladší budoucí čtenáře. Žáci 1. Třídy se svou paní učitelkou navštívili knihovnu, předvedli, jak se naučili číst a získali základní informace o knihovně.

                -Měk Mirovice ve spolupráci se ZŠ Mirovice se zapojila do 3. ročníku výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“. Všechny  odevzdané výtvarné práce žáků byly vystaveny v předsálí knihovny v KD Mirovice a na základě anonymního hlasování veřejnosti byly z každé kategorie vybrány tři nejúspěšnější práce, které postoupily do finále v JVK  v Českých Budějovicích. Ve II. kategorii se na 1. místě v rámci JČ kraje umístila Zuzana Šindelářová ze ZŠ Mirovice.

                -Uskutečnily se exkurze žáků základní školy a dětí z mateřské školy v oddělení knihovny pro dospělé v KD Mirovice.

                -V Domě s pečovatelskou službou se konalo společné „Posezení s knihou“, pravidelné společné čtení a povídání o knihách.

 

 


 

 

Rok 2012 v Městské knihovně Mirovice

Městská knihovna Mirovice poskytovala své služby široké veřejnosti v Kulturním domě, kde se nachází oddělení pro dospělé, v areálu Základní školy, kde je oddělení pro děti a mládež a v Domě s pečovatelskou službou – zde je malé oddělení knihovny určené místním seniorům. Ke knihovně patří také dvě pobočky. Pobočka v  Boješicích je využívána místními občany, i když se potýká s přirozeným úbytkem čtenářů. V Touškově je činnost pobočky dočasně pozastavena.

V roce 2012 bylo v Měk Mirovice zaregistrováno celkem168 čtenářů, z toho 62 čtenáři byli do 15 let. Knihovnu navštívilo 2 339 osob, z toho přímo půjčovny 1 731 osob, virtuálních návštěv bylo 64; bezplatný veřejně přístupný Internet využily 222 osoby a 332 osoby se zúčastnily akcí knihovny.

Na nákup nových knih a časopisů se vyčerpalo 19 568 Kč. V rámci dotace od České knihovny jsme pro knihovnu získali nové knihy v hodnotě 6 850 Kč. Také jsme využívali meziknihovní výpůjční službu a soubory knih z regionálního oddělení Měk v Písku, abychom rozšířili nabídku knih pro naše čtenáře.

Na čtenářských poplatcích a upomínkách se vybralo 5 525 Kč.

 

 

Jak probíhal rok 2011 – v Měk Mirovice
 
Městská knihovna Mirovice poskytovala v roce 2011 své služby široké veřejnosti – v Kulturním domě Mirovice, kde je oddělení pro dospělé (nemá bezbariérový přístup) – v areálu Základní školy Mirovice, kde se nachází oddělení knihovny pro děti a mládež – v Domě s pečovatelskou službou, zde je malé oddělení knihovny určené místním seniorům (má bezbariérový přístup) a ve dvou pobočkách knihovny – v Boješicích a v Touškově.
 
Kromě výpůjček knih a časopisů a veřejně přístupného internetu pořádala Měk Mirovice ještě další akce:
Březen: 
                       -vyhlášení a ocenění nejpilnějších čtenářů – poprvé bylo vyhlášeno za rok 2010 a naše čtenářka Anna Klofáčová se umístila na 3. místě v Jihočeském kraji.
                        -posezení s knihou – již tradiční společné čtení a povídání o knihách a nejen o nich určené seniorům v DPS Mirovice
Duben: 
                       -uvítání nejmladších čtenářů v knihovně – žáci 1. ročníku ZŠ Mirovice se svou třídní učitelkou navštívili oddělení pro děti a mládež Měk Mirovice. Získali první  informace o tom, jak to chodí v knihovně, jak se stát dobrým čtenářem a jak o knihy pečovat. Všichni předvedli, že se už naučili číst a obdrželi „Uvítací list“ a malý dárek.
                        -zapojení do výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“. Do této soutěže bylo přihlášeno 48 výtvarných prací žáků ZŠ Mirovice, které byly až do konce srpna  vystaveny v prostorách Měk v KD Mirovice. Na základě anonymního hlasování  čtenářů a ostatních návštěvníků knihovny byly vybrány v každé kategorii 3-4  vítězné práce, které postoupily do finále v Českých Budějovicích. Z mirovických  účastníků se umístila ve finále na 3. místě Michaela Mrvíková (2. kategorie, název  práce: Kačer v rákosí).
Červen:
                      -exkurze - žáci ZŠ Mirovice navštívili se svými učitelkami Měk Mirovice, oddělení pro dospělé. Dozvěděli se o uspořádání a vybavení oddělení pro dospělé a současně si prohlédli vystavené výtvarné práce a zúčastnili se hlasování.
Říjen:
                       -v „Týdnu knihoven“ byla vyhlášena amnestie pro zapomětlivé čtenáře a noví zájemci se mohli stát čtenářem bez poplatku.
                        -beseda se spisovatelem Ondřejem Fibichem nazvaná „Svět starých pověstí“ se konala v KD Mirovice ve spolkové místnosti.
Prosinec: 
                       -vánoční zdobení v knihovně. Do oddělení pro děti a mládež přišly děti ze školní  družiny se svými vychovatelkami a pomohly s vánoční výzdobou knihovny.  Vyráběly řetězy, vločky, andílky, rybky i betlémy a poslouchaly vánoční koledy.
                        -vánoční posezení s knihou se uskutečnilo ve společenské místnosti DPS      Mirovice a po společném čtení se půjčovaly knihy.
 
V Měk Mirovice bylo zaregistrováno 172 čtenářů, z toho 66 čtenářů bylo ve věku do 15 let.
Celkový počet návštěvníků knihovny byl 2346 osob, z toho 1833 osob navštívilo půjčovny,
53 návštěv bylo virtuálních, 290 osob využilo veřejně přístupný Internet a 170 osob se zúčastnilo akcí knihovny.
Na nákup nových knih a periodik se vyčerpalo 20 390,- Kč. V rámci dotace jsme získali od České knihovny nové knihy v hodnotě 4 084,- Kč. Od Městské knihovny Písek jsme si půjčili 13 soborů   s 574 svazky.
Na čtenářských poplatcích a upomínkách se vybralo 5 720,- Kč.
Do oddělení pro děti a mládež jsme získali 4 nové regály na knihy.
 
Městská knihovna Mirovice – meziroční srovnání
 
rok
2010
2011
rozdíl
%
Stav knihovního fondu
14619
14749
130
100,9
Registrovaní čtenáři
172
172
0
100,0
-z toho děti do 15 let
dospělí
57
115
66
106
9
-9
115,8
92,2
Návštěvníci knihovny
2116
2293
177
108,4
Výpůjčky celkem
7778
7750
-28
99,6
-z toho děti do 15 let
991
769
-222
77,6
dospělí
6787
6981
194
102,9
Nákup knih a časopisů
22433
20390
-2043
90,9
Návštěvníci Internetu
261
290
29
111,1
Návštěvníci webové stránky
4507
4949
442
109,8
 

                       

Malé ohlédnutí za rokem 2010 v Městské knihovně Mirovice
 
Městská knihovna Mirovice nabízela své služby čtenářům v Kulturním domě Mirovice v oddělení pro dospělé, v areálu Základní školy Mirovice v dětském oddělení a pro seniory pravidelně jedenkrát za měsíc v Domě s pečovatelskou službou Mirovice. Pro veřejnost byla knihovna otevřena 15 hodin týdně. Při Měk Mirovice jsou v provozu ještě 2 pobočky – Obecní knihovna Boješice a Obecní knihovna Touškov.
Při porovnání roku 2010 s rokem předešlým, zjistíme, že došlo k mírnému nárůstu jak u registrovaných čtenářů, tak u výpůjček knih a periodik celkem. Také o Internet byl v letošním roce větší zájem.
 
Akce pořádané v roce 2010 knihovnou:
 
Březen – měsíc čtenářů:
1.března – byla vyhlášena fotografická soutěž pro širokou veřejnost na téma „Čtení sluší každému“
1.března – proběhla anketa Měk Mirovice
18.března – se konalo tradiční „Posezení s knihou“ v DPS Mirovice určené seniorům, kteří si rádi čtou a povídají si nad knihami
23. března – pozvala knihovnice nejmladší čtenáře a jejich mladší sourozence na „Malování s pohádkou“ do dětského oddělení knihovny. Během četby malí posluchači malovali obrázky inspirované pohádkou.
 
Duben – pasování čtenářů“:
20.dubna – v doprovodu třídní učitelky navštívili žáci 1. třídy ZŠ Mirovice dětské oddělení knihovny. Začínající čtenáři se dozvěděli základní informace o knihovně, o tom, jak se stát správným čtenářem a jak o knihy pečovat. Děti si mohly volně knihovnu i vystavené knihy prohlédnout. Pro každého prvňáčka byl připraven „Uvítací list“ a malý dárek.
 
Říjen – Týden knihoven 4.-10. října:
Oddělení pro dospělé:
6.října – se uskutečnila výstava fotografií zaslaných do soutěžě „Čtení sluší každému“ a dalších fotografií, které se týkají aktivit knihovny
Den otevřených dveří – knihovna pozvala k návštěvě všechny zájemce i z řad nečtenářů.
Po celý týden probíhala registrace nových čtenářů zdarma a amnestie pro zapomnětlivé čtenáře.
 
Dětské oddělení:
5.října – proběhla čtenářská soutěž pro nejmladší čtenáře,
výstavka kreseb dětí z jarní akce „Malování s pohádkou“,
společné čtení a povídání nad knížkami
 
Knihovna v Domě s pečovatelskou službou“:
7.října – se konalo již tradiční „Posezení s knihou“, tedy společné předčítání a povídání o knihách určené seniorům.
 
 
 
Vyhodnocení ankety Městské knihovny Mirovice:
 
V měsíci březnu 2010 připravila knihovna anketu, která byla určena jak čtenářům tak i nečtenářům knihovny. Smyslem ankety bylo zjistit vztah respondentů ke knize jako takové, dále získat informace o tom, zda veřejnost o knihovně ví anebo je nutné lépe knihovnu prezentovat.
Formulář dotazníku byl rozdáván dospělým respondentům na Městském úřadě, v Měk Mirovice a v Základní škole. Výběr respondentů byl náhodný, anonymní bez ohledu na věk a pohlaví. Anketní lístky se odevzdávaly do konce měsíce dubna do předem připravených schránek. Celkem bylo odevzdáno 152 platných (vyplněných) anketních lístků.
Jak dopadla anketa :
- nadpoloviční většina dotazovaných má informace o Měk Mirovice
- statisticky významná většina ví, kde informace o Měk najde
- většina dotázaných dává přednost jiné zábavě ve volném čase než je čtení knih
- 4/5 dotazovaných ve volném čase čtou noviny a časopisy a preferují televizi
- aktivnímu využití volného času dává přednost 88 % dotazovaných
- méně než ½ dotazovaných si čte
- 32 % dotazovaných si knihy jen půjčuje
- 22 % si knihy jen kupuje a do knihovny nechodí
- 35 % si knihy kupuje i půjčuje
- 11 % si knihy nekupuje ani nepůjčuje.
Cílem ankety bylo získat dílčí informace pro zlepšení práce knihovny, a to se podařilo.
 
 
Městská knihovna Mirovice – meziroční srovnání
 
rok
2009
2010
rozdíl
%
Stav knihovního fondu
14437
14619
182
101,3
Registrovaní čtenáři
152
172
20
113.2
-z toho děti do 15 let
dospělí
54
98
57
115
3
17
105,6
117,3
Návštěvníci knihovny
1707
 
2116
409
123,9
Výpůjčky celkem
7627
7778
151
101,9
-z toho děti do 15 let
734
991
257
135,1
dospělí
6893
6787
-106
98,5
Nákup knih a časopisů
26330
22433
-3897
85,2
Návštěvníci Internetu
88
261
173
296,6
Návštěvníci webové stránky
1208
4507
3299
373,1
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Městská knihovna Mirovice v roce 2009

V roce 2009 obdržela Městská knihovna Mirovice neinvestiční dotaci z rozpočtu Odboru umění a knihoven Ministerstva kultury v rámci programu VISK 3 ve výši 30 tis. Kč.

Dotace je určena na realizaci projektu s názvem ON-LINE připojení dětské knihovny k Městské knihovně. Celkové náklady projektu činily 44 533 Kč, z vlastních prostředků města Mirovice bylo uhrazeno 14 533 Kč, poskytnutá dotace tvořila 67,37 % celkových nákladů.

 

V rámci realizace projektu byly zakoupeny a instalovány následující moduly systému CLAVIUS:

 

 

 

Evidence periodik, kompletů a brožur

Revize knihovního fondu

www katalog pro dokumenty

připojení pobočky ON-LINE 

 

 

 

V roce 2010 v Městské knihovně Mirovice – oddělení pro dospělé - systém CLAVIUS již plně funguje. Je dokončena katalogizace knihovního fondu ve volném výběru včetně periodik, využívá se výpůjční protokol a čtenáři mají průkazky s čárovým kódem. Lze využít ON-LINE katalog knižního fondu Městské knihovny – zatím jen v prostorách knihovny.

 

Dětské oddělení v areálu Základní školy a Mateřské školy Mirovice získalo počítač s připojením na Internet a byla zahájena katalogizace knihovního fondu a periodik. Po dokončení projektu budou veškeré informace o knihovním fondu knihovny i pobočky navzájem sloučeny, bude umožněna rychlá a přesná revize fondu, zkvalitní a zrychlí se výpůjční proces a zlepší se podmínky pro zapojení do veřejné informační sítě.

 

BŘEZEN – měsíc čtenářů
 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje letos nultý ročník nové celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů“.
Proč je to letos jinak než před lety? Chceme totiž navázat na předchozí ročníky: Březen – měsíc knihy (akce 2. poloviny 20. stol.) a Březen – měsíc internetu (akce posledních let), ale středem pozornosti bude člověk. Zaměříme se nejen na knihy a knihovny jako instituce, ale na čtenáře a samotné čtení. V březnu pozveme do knihovny nejen čtenáře a aktivní uživatele knihovny, ale i toho, který v naší knihovně nikdy nebyl (nebo byl, ale už dávno) a čtenářem nebo uživatelem knihovny být (zatím) nechce.
 
Malé ohlédnutí za uplynulým rokem v Městské knihovně Mirovice:
Městská knihovna Mirovice poskytovala služby čtenářům v oddělení pro dospělé v Kulturním domě Mirovice, v dětském oddělení v areálu Základní školy Mirovice a také v Domě s pečovatelskou službou . Pro veřejnost byla knihovna otevřena 15 hodin týdně, 14 hodin pro dospělé čtenáře (PO, ST) a 1 hodinu v oddělení pro mládež (každé sudé ÚT). Jedenkrát měsíčně se půjčují knihy seniorům v DPS Mirovice. K Městské knihovně Mirovice patří ještě 2 pobočky – Obecní knihovna Boješice a Obecní knihovna Touškov.
Pokud porovnáme rok 2009 s rokem předcházejícím, zjistíme, že meziročně došlo k poklesu počtu registrovaných čtenářů, návštěvníků knihovny i počtu výpůjček. Nejvýraznější byl pokles počtu uživatelů internetu – z 212 na 88. Vše můžete posoudit z následující tabulky:
 

 

 
Rok
2008
2009
Rozdíl
%
 
Stav knihovního fondu
14344
14437
93
100,6
 
Registrovaní čtenáři
166
152
-14
91,6
 
 - děti do 15 let
53
54
1
101,9
 
Návštěvníci knihovny
1779
1707
-72
95,9
 
Výpůjčky celkem
7746
7627
-119
98,5
 
 - dospělí
6913
6893
-20
99,7
 
 - děti do 15 let
833
734
-99
88,1
 
Nákup knih a časopisů v Kč
39908
26330
-13578
66,1
 
Návštěvníci internetu
212
88
-124
41,5
 
Návštěvníci webové stránky
35
1208
1173
-
 
 
 
 
 
 
 
Akce pořádané v roce 2009 knihovnou:
5. března: beseda s panem Františkem Šestákem na téma „Na kole napříč Amerikou přes osm států“
16. dubna: uvítání prvňáčků v knihovně (pasování na čtenáře) – začínající čtenáři se dozvěděli základní   informace o knihovně a systému půjčování knih, dostali uvítací list a malý dárek. Akce se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku ZŠ.
30. dubna: volné pokračování besedy s panem Františkem Šestákem spojené s promítáním.
5. října – 11. října: Týden knihoven:
6. října: Pohádkové odpoledne – společné předčítání klasických i nových pohádek pro nejmladší čtenáře v dětském oddělení
8.října: Posezení s knihou pro seniory v Domě s pečovatelskou službou, tentokrát
s „ knihami mého srdce“, které se dostaly do finále.
Po celý týden od 5. do 11. října byli noví čtenáři registrováni v knihovně zdarma a zapomnětlivým čtenářům, kteří odevzdali knihy opožděně, byl poplatek za upomínku prominut.
 
Městská knihovna se také připojila k celostátní akci o nalezení nejoblíbenější knihy obyvatel České republiky a vyzvala své čtenáře i širokou veřejnost k hlasování. Čtenáři mohli hlasovat písemně pomocí hlasovacích lístků v knihovně, SMS zprávou nebo přímo na www.knihasrdce.cz z domova nebo na Internetu v knihovně. V prvním kole využilo knihovnu ke hlasování 76 čtenářů a vybralo 61titulů knih. Druhého kola se zúčastnilo v knihovně 65 čtenářů a zvolili 27 titulů ze stovky vybraných knih.
 
Městská knihovna Mirovice v roce 2009 obdržela z Ministerstva kultury dotaci v rámci programu VISK 3 ve výši 30 000,- Kč. Tato dotace byla určena na dokompletování systému Clavius a propojení dětského oddělení s oddělením pro dospělé a zpřístupnění on-line katalogu knihovny. Celkově bylo na tuto akci včetně zakoupení licencí vynaloženo
44 533,- Kč.
 
 Současnost a nejbližší budoucnost v naší knihovně:
Městská knihovna nabízí svým čtenářům14 437 titulů knih ve volném výběru a 9 titulů časopisů (Květy, Tina, Lidé a země, Ekonom, Praktická žena, Vlasta, Instinkt, Mirovicko, ABC). Zájemci v knihovně najdou dostatek četby pro poučení i zábavu nejen z našich vlastních zdrojů, ale i z výměnných souborů knih, které poskytuje Městská knihovna v Písku.
Každoročně se doplňuje knihovní fond nákupem nových titulů, takže je stále z čeho vybírat. Veškerý knihovní fond oddělení pro dospělé je katalogizován v systému Clavius a v prostorách knihovny je možno vyhledávat knihy pomocí On-line katalogu. Pro širokou veřejnost jsou v knihovně připraveny dva počítače s připojením na internet. Využití této služby je pro všechny zájemce bezplatné.
Co chystáme na březen?
-         malou anketu pro čtenáře i nečtenáře
-         fotosoutěž na téma : Čtení sluší každému
-         společné čtení pro nejmladší čtenáře – v dětském oddělení knihovny
-         tradiční čtení a povídání o knihách pro seniory v DPS

Podrobné informace o chystaných akcích sledujte na stránkách knihovny www.knihovnamirovice.estranky.cz nebo na webu města www.město-mirovice.cz