Jdi na obsah Jdi na menu
 


KULTURNÍ AKCE

 

 

Městská knihovna Mirovice

Vás zve do Kulturního domu v Mirovicích

tentokrát v neděli po obědě ve 13.30 hod

na divadelní představení pro děti i dospělé

KAŠPÁRKOVY ČERTOVINY

v podání divadelního spolku RUBIKON TÁBOR

Jednotné vstupné 50,- Kč. Svou účastí podpoříte uskutečňování dalších kulturních programů pořádaných Městskou knihovnou Mirovice.

Na setkání s Vámi se opět těší organizátorka akce,

Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

……………………………………………………………………………………………..

 

Městská knihovna Mirovice

Vás zve na další z řady divadelních představení. 

V sobotu 2. června od 19 hod

v Kulturním domě Mirovice Přemyslův soud

v podání divadelního spolku Disk Dobříš.

Jednotné vstupné 50,- Kč.

Více informací na tel: 382 212 696 nebo 723 580 333 nebo klikněte na:
http://www.mirovice-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=9572&id_dokumenty=32225

Na setkání se těší Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

…………………………………………………………………………………………………...

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MIROVICE

www.knihovnamirovice.estranky.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------

Městská knihovna Mirovice

 srdečně zve na autorské čtení s hudebním doprovodem z knihy

„A ANDĚLÉ PŮJDOU KAŽDÝ DEN VEDLE TEBE“,

 JEJÍŽ AUTORKOU JE

 HANA STEHLÍKOVÁ – HANGELY ANN

 

Datum: středa 11. května 2016

Místo: Městská knihovna Mirovice – KD – 1. patro

Začátek: 17.00 hodin

Na setkání se těší Jan Bílková - knihovnice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Březen 2016 – měsíc čtenářů v Městské knihovně Mirovice

Městská knihovna připravila na březen 2016 řadu aktivit.

· V měsíci březnu budou vyhodnoceni a oceněni nejpilnější čtenáři za uplynulý kalendářní rok. Hodnocení proběhne již pošesté v kategorii dospělí, děti do 10 a děti do 15 let.

· Od 1. března do 30. dubna budou ve spolkové místnosti KD Mirovice v 1. patře vystaveny výtvarné práce žáků základní školy v rámci soutěže

„Lesy a příroda kolem nás“.

· Soutěž má již šestý ročník a mirovické děti se jí každoročně úspěšně častňují. Anonymním hlasováním budou vybrány nejlepší práce, které postoupí do krajského kola.

· Ve čtvrtek 3. března se bude konat již tradiční „Posezení s knihou“, určené seniorům, kteří si rádi poslechnou hlasité čtení z vybraných knih. Po skončeném čtení se opět budou půjčovat knihy v místní knihovničce.

· V úterý 22. března přijdou do dětského oddělení knihovny žáci 1. třídy základní školy se svou paní učitelkou a proběhne „pasování“ prvňáčků na čtenáře. Děti předvedou své čtenářské dovednosti, dozvědí se základní informace o knihovně a odnesou si malý dárek.

· Nejen v březnu, ale po celý rok nabízí knihovna svým čtenářům k půjčení knihy a časopisy a bezplatné použití internetu v době provozu knihovny.

· Informace o dění v knihovně lze najít na stránkách města Mirovice, nebo na stránkách knihovny. www.knihovnamirovice.estranky.cz

 

 

PROSINEC 2015

Městská knihovna Mirovice vás zve na

literárně hudební večer

HOVORY K TOBĚ

Místo konání: Kulturní dům Mirovice, spolková místnost v 1. patře

 

Termín: 4. 12. 2015           Čas: 17:00 hodin

Bude to komponovaný pořad, ve kterém vás autorka, současná mirovická obyvatelka, Lenka Vlková, seznámí se svou knihou „Hovory k Tobě“, kterou vydala ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy v Příbrami. Jedná se o vzpomínkovou knihu na jihočeského rodáka Petra Porcala. Tento mimořádně vzdělaný a světově uznávaný člověk vyučoval čtyřicet let ve Florencii americké studenty renesanci.

Součástí programu je autorské čtení doplněné hudebním doprovodem Jiřího Hejnice a Pavla Kabíčka. Autorka také krátce zalistuje svou první básnickou sbírkou s názvem „Ty, moudré ráno – já, večer hloupý“. Obě knihy se nacházejí v knižním fondu Městské knihovny Mirovice.

Přijďte do prostor knihovny prožít společně příjemný adventní večer.

-----------------------------------------------------------------

 

 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2015

 

Plánované akce:

23.2.-31.3.  Výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Mirovice  v předsálí knihovny v Kulturním domě Mirovice. Již popáté mohou návštěvníci knihovny anonymním hlasováním pomoci při výběru nejlepších prací, které postoupí do krajského kola.

2. 3.   Vyhlášení nejlepších Čtenářů roku 2015. Podle statistického zjištění za minulý rok nejvíce výpůjček v oddělení pro dospělé měla paní Anna Klofáčová, na druhém se umístila paní Lenka Bialoňová a na třetím paní Jana Zemanová.

V dětském oddělení jsou čtenáři rozděleni do dvou kategorií, mladší do 10 let a starší čtenáři od 11 do 15 let. Z nejmladších je na 1.místě Barbora Šimková, na druhém Nguyen Thi Thanh  Huyen a na třetím Elena Pazderníková. Ze starších dětských čtenářů byla nejlepší Klára Hanzlíková, na druhém místě je Diana Vejvodová a na třetím Jana Čandová. Jména a umístění nejlepších čtenářů budou zveřejněna v březnovém  časopise Mirovicko

5.3.    Posezení s knihou v Domě s pečovatelskou službou – společné čtení a povídání nad knihami Ondřeje Fibicha  (Nebe studánek II) a Zdeňka Svěráka (Po strništi bos). Po skončeném čtení se půjčují knihy v místní knihovničce.

24.3.  Pasování prvňáčků na čtenáře. Již tradičně zve knihovnice žáky 1.ročníku ZŠ Mirovice k návštěvě dětského oddělení knihovny. Děti se seznámí s chodem knihovny, předvedou své dovednosti ve čtení a odnesou si Uvítací list čtenáře, přihlášku k registraci do knihovny a malý dárek.

24.3.  Exkurze žáků 3.ročníku ZŠ Mirovice do dětského oddělení knihovny – žáci získají další informace o knihovně a společně si přečtou úryvky z vybrané knihy.

26.3.  Návštěva žáků ZŠ a MŠ Mirovice prostor Městské knihovny v Kulturním domě spojená s hlasování a výběrem nejúspěšnějších výtvarných prací, které postoupí do krajského kola.

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 2014 - TÝDEN KNIHOVEN - 6.-12.října 2014

Městská knihovna knihovna nejen v tomto týdnu, ale po celý rok zve širokou veřejnost k návštěvě svých prostor v Mirovicích i na pobočkách v Boješicích a v Touškově. Novým čtenářům zaregistrovaným tento týden v knihovně bude umožněno půjčování knih zdarma do konce kalendářního roku. Kromě půjčování knih a periodik knihovna v Kulturním domě Mirovice nabízí bezplatné využití Internetu v době provozu knihovny.

Pro zapomětlivé čtenáře platí i v letošním Týdnu knihoven amnestie, za opožděné odevzdání knih a časopisů jim nebude účtován poplatek z prodlení.

 

 

 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ – 2014

 

Motto: 2014 – Hrabalovský rok v knihovnách!

 

Co nabízí Městská knihovna Mirovice v březnu svým čtenářům:

 

    Ve všech svých prostorách Městská knihovna Mirovice včetně poboček v Boješicích a Touškově nabízí svým čtenářům velký výběr časopisů, naučné i krásné literatury a v Kulturním domě Mirovice v oddělení pro dospělé i možnost bezplatného využívání Internetu v době provozu knihovny.

 

    Již počtvrté Měk Mirovice oznámí jména nejpilnějších čtenářů za uplynulý rok 2013. Čtenáři, kteří si vypůjčili nejvíce knih a časopisů budou vybíráni a oceněni ve třech kategoriích, a to děti do 10 let, děti nad 10 let a dospělí čtenáři.

 

    Od 1. března 2014 budou v předsálí knihovny v Kulturním domě Mirovice vystaveny výtvarné práce žáků Základní a mateřské školy Mirovice ze 4. ročníku výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“. Výstava potrvá do konce měsíce dubna a návštěvníci knihovny mohou svým hlasem pomoci vybrat nejúspěšnější práce, které postoupí do krajského kola.

 

    6. března 2014 se uskuteční tradiční „Posezení s knihou“ v Domě s pečovatelskou službou. Bude to opět společné předčítání z vybraných knih a povídání o knihách určené seniorům, kteří mají rádi knihy a rádi si čtení poslechnou. Po skončení akce se budou v místní pobočce půjčovat knihy.

 

    V březnu navštíví knihovnu – dětské oddělení – žáci 1. ročníku základní školy se svou paní učitelkou. Děti se seznámí s knihovnou, předvedou své dovednosti ve čtení a dostanou uvítací list a malý dárek.

 

 

==========================================================================

 

 ŘÍJEN 2013

Týden knihoven - motto:  S NÁMI VŽDY ALL INCLUSIVE!

 V týdnu knihoven Městská knihovna Mirovice opět vyhlašuje amnestii pro zapomnětlivé čtenáře, což znamená, že čtenáři mohou v tomto týdnu odevzdat vypůjčené knihy opožděně a nebude jim účtován poplatek z prodlení.

Pro širokou veřejnost bude knihovna otevřena po celý den ve středu 2. října 2013 v rámci Dne otevřených dveří.

Noví čtenáři, zaregistrovaní v tomto týdnu, si budou moci do konce roku 2013 půjčovat knihy bez zaplacení čtenářského poplatku.

V rámci týdne knihoven se 3. října 2013 uskuteční ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Mirovicích již tradiční "Posezení s knihou", určené seniorům, kteří si rádi poslechnou předčítání z vybrané knihy a o knihách si rádi povídají. Po ukončeném čtení se budou od 16 hodin půjčovat knihy.

ČERVEN 2013

5. června se v Českých Budějovicích konalo slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže "Lesy a příroda kolem nás". Na prvním místě ve II. kategorii (žáci 1.-2. třídy základní školy) se umístila Zuzana Šindelářová ze  ZŠ Mirovice se svou ilustrací knihy o přírodě.

BŘEZEN 2013 - "MĚSÍC ČTENÁŘŮ"

Posezení s knihou:

21. března se ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou konalo tradiční "Posezení s knihou". Akce byla opět určena všem seniorům, kteří mají rádi knihy a rádi si poslechnou předčítání z vybrané knihy.

Pasování prvňáčků na čtenáře:

19. března přišli na návštěvu do dětského oddělení Městské knihovny žáci 1.třídy ZŠ se svou paní učitelkou. Žáci se seznámili s prostředím knihovny, dozvěděli se základní informace o knihách, knihovně i o tom, jak se stát správným čtenářem. Děti předvedly své čtenářské dovednosti a dostaly malý dárek a uvítací list. 

Čtenář roku:

Již potřetí byli vyhodnoceni nejpilnější čtenáři za uplynulý rok v kategorii dospělý čtenář, děti do 10 let a děti nad 10 let. Na prvním místě v oddělení pro dospělé se opět umístila paní Anna Klofáčová, z nejmladších čtenářů byla na prvním místě Barbora Šimková, ze starších čtenářů první místo získala Klára Hanzlíková. V Jihočeském kraji se Klára umístila na devátém místě.

Výstava Lesy a příroda kolem nás:

Od 1. března jsou v předsálí knihovny v KD Mirovice vystaveny výtvarné práce žáků ZŠ Mirovice, kteří se zapojili do výtvarné soutěže "Lesy a příroda kolem nás". Výstava potrvá do 30. dubna.

 

 

 

===============================================

PROSINEC 2012

Městská knihovna Mirovice se přihlásila do III. ročníku výtvarné soutěže "Lesy a příroda kolem nás"

ŘÍJEN 2012 - TÝDEN KNIHOVEN

Městská knihovna v tomto týdnu vyhlásila amnestii pro zapomětlivé čtenáře, kteří tak mohli odevzdat vypůjčené knihy opožděně bez poplatku z prodlení. Noví čtenáři, zaregistrovaní v tomto týdnu, si mohou půjčovat knihy do konce roku bez placení čtenářského poplatku. Pro širokou veřejnost byla knihovna otevřena po celý den ve středu 3. října 2012 v rámci "Dne otevřených dveří".

ČERVEN 2012

13.června 2012 se starší děti z mateřské školy přišly podívat do dětského oddělení Městské knihovny se svou paní učitelkou. Děti se dozvěděly základní informace o knihovně a o půjčování knih, společně s paní knihovnicí si zazpívaly a zarecitovaly. Na závěr si děti celou knihovnu prohlédly a mohly si zalistovat ve vystavených knihách.

BŘEZEN 2012 - "měsíc čtenářů"

27. března 2012 se konalo pasování prvňáčků na čtenáře. Na pozvání knihovnice přišlo do knihovny 15 žáků prvního ročníku ZŠ s paní učitelkou. Všichni předvedli své čtenářské dovednosti, za odměnu dostali malý dárek a uvítací list. Paní knihovnice je seznámila s chodem knihovny a pravidly, která musí opravdoví čtenáři dodržovat.

22. března 2012 se v Domě s pečovateskou službou konalo již tradiční jarní "Posezení s knihou" určené seniorům.

Ve dnech 21. až 23. března 2012 navštívili knihovnu - oddělení pro dospělé žáci Základní školy v Mirovicích. Zde si prohlédli novinky a zajímavosti z oblasti knih a periodik, ale také vybíraly nejlepší výtvarné práce přihlášené do soutěže "Lesy a příroda kolem nás", které jsou vystaveny v předsálí knihovny v Kulturním domě Mirovice.

15. března 2012 byl slavnostně vyhlášen "Čtenář roku" na jednání zastupitelstva města Mirovice. V období od 1. ledna 2011 do 31. 12. 2011 byla nejpilnějším čtenářem v oddělení pro dospělé paní Anna Klofáčová  z Mirovic. V dětském oddělení byli čtenáři rozděleni do dvou kategorií podle věku. Z nejmladších čtenářů (do 10 let) se na 1. místě umístila Adéla Melicharová z Letů, na druhém Tomáš Daniel z Mirovic a na třetím Denisa Kaplanová z Letů. Ze starších čtenářů (11-15 let) první místo získala Irena Čandová z Myslína, o druhé pořadí se shodně dělí Klára Hanzlíková a Jana Ladická, obě z Mirovic a na třetím se umístila Lenka Spoustová, také z Mirovic.

5. března 2012 navštívili žáci třetí třídy ZŠ se svou učitelkou dětské oddělení ¨Městské knihovny Mirovice v rámci hodiny Prvouky a zaměřili se na knihy s přírodovědnou tematikou. Noví zájemci si odnášeli domů přihlášku pro nové čtenáře, již registrovaní čtenáři využili této návštěvy k zapůjčení dalších knih.

================================================================

PROSINEC 2011

29. prosince 2011 se konalo "Vánoční posezení s knihou" ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Mirovice. Bylo určeno všem seniorům, kteří mají rádi knihy a rádi si poslechnou předčítání a zapojí se do povídání o knihách a nejen o nich. 

13. prosince - v dětském oddělení děti ze školní družiny se svými vychovatelkami pomáhaly s vánoční výzdobou v knihovně. Vyráběly řetězy, vločky, rybky, andílky i betlémy a poslouchaly vánoční koledy.

 

 

Týden knihoven 3. - 9. října 2011
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 15. ročník celostátní akce Týden knihoven.
Letošní motto zní: 15. kraj České republiky – kraj knihoven.
V centru našeho zájmu jsou naši čtenáři, ale chceme v naší knihovně přivítat i ostatní veřejnost, a pro ně v Týdnu knihoven vyhlašujeme dny otevřených dveří jak v oddělení pro dospělé v Kulturním domě Mirovice, tak v oddělení pro mládež v areálu ZŠ a MŠ Mirovice. Oddělení pro dospělé je otevřeno v PO 10-12, 13-17 hod., ve ST 10-12, 13-19 hod.
 Oddělení pro mládež je otevřeno v ÚT 4. října v době od 12-14 hod.
 Knihovna nabízí množství knih a časopisů pro poučení i odpočinek a zábavu, příjemné prostředí i připojení k internetu. Noví čtenáři budou v Týdnu knihoven registrováni zdarma a pro zapomětlivé čtenáře je tradičně zajištěna amnestie a mohou vrátit knihy bez poplatku z prodlení.
 

 

 

 

POZVÁNKA

Městská knihovna Mirovice Vás zve na výstavu výtvarných prací žáků Základní školy v Mirovicích

na téma

Lesy a příroda kolem nás

Výstava je otevřena pro veřejnost od 18. června do 26. srpna 2011.

Místo konání: Městská knihovna, oddělení pro dospělé v Kulturním domě.

Knihovna je otevřena : PO : 10-12 ,13-17 hod. a ST : 10-12 a 13-19 hod.

Návštěvníci se mohou hlasováním zúčastnit soutěže a pomoci vybrat 3 nejlepší práce, které postoupí do finálového kola v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

 

 

 

 

 

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

V letošním roce jsme v knihovně založili novou tradici - oceňování nejlepších čtenářů.

Čtenář roku 2010 Městské knihovny Mirovice byl poprvé slavnostně vyhlášen na jednání zastupitelstva města Mirovice dne 10. března 2011.

Podle statistického průzkumu byla nejpilnějším čtenářem (čtenářkou) paní Anna Klofáčová z Mirovic, která si v roce 2010 vypůjčila a přečetla 321 titulů knih a časopisů. V rámci Jihočeského kraje se paní Klofáčová umístila na 3. místě a byla odměněna kytičkou a knižními dary na setkání profesionálních knihovníků v Písku dne 14. dubna 2011.

 

 

DUBEN - UVÍTÁNÍ NEJMLADŠÍCH ČTENÁŘŮ V KNIHOVNĚ

Již tradičně proběhla návštěva nejmladších čtenářů dětského oddělení Městské knihovny. Dne 19. dubna 2011 přijaly pozvání do knihovny žáci 1. ročníku Základní školy v Mirovicích se svou třídní učitelkou Alenou Šafránkovou.

Děti se dozvěděly o tom, jak knihovna funguje, jak jsou knihy roztříděny a uloženy, jak se mohou stát dobrým čtenářem a jak o půjčené knihy správně pečovat.   Děti s nadšením předvedly, jak už umí číst a nakonec se mohly rozeběhnout po knihovně a na vlastní oči se přesvědčit, jaké knihy na ně v knihovně čekají. Všechny děti dostaly "Uvítací list", přihlášku čtenáře, průkaz čtenáře a malý dárek.