Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled o činnosti knihovny v roce 2018

12. 2. 2019

 

 

Městská knihovna Mirovice poskytovala své služby široké veřejnosti v Kulturním domě v oddělení pro dospělé, dále v areálu základní školy, kde je v malém pavilonu oddělení pro děti a mládež a v domě s pečovatelskou službou v oddělení knihovny určené seniorům.

Ke knihovně také patří dvě malé pobočky v Boješicích a v Touškově.

 

Knihovna v číslech:  

V MěK Mirovice bylo zaregistrováno 188 čtenářů (včetně poboček) , z toho 88 do 15 let.

V roce 2018 navštívilo knihovnu 3210 fyzických osob, z toho návštěvníci půjčoven 2329, virtuálních návštěv bylo 27;  bezplatný veřejně přístupný internet využilo 118 osob.

763 osob se zúčastnilo akcí knihovny, z toho 89 osob vzdělávacích akcí  a 674 kulturních.

Na nákup nových knih a časopisů se vyčerpalo 19 452,-Kč.

V rámci finanční dotace od České knihovny jsme pro knihovnu získali nové knihy v hodnotě 6 253,-Kč.

Na čtenářských poplatcích se vybralo 5 230,-Kč.

 

Otevírací doba knihovny:

oddělení pro dospělé v KD Mirovice:  úterý 10-12 a 13-17 hod,  čtvrtek 10-12 a 13-19 hod.  oddělení pro děti a mládež v ZŠ Mirovice – středa 11.05-15 hod. 

pro seniory v DPS Mirovice – středa 10-11 hod. 

Pobočky Boješice a Touškov – po osobní domluvě s knihovnicí.

 

 

Kromě výpůjček knih a časopisů a bezplatného veřejně přístupného internetu pořádala MěK Mirovice ještě další akce:

 

Leden až duben:

 • Jóga s knihovnou, kde jsem při závěrečné relaxaci otevřela některou z knih v naší knihovně a představila cvičenkám vybraný titul.

 

Leden:

 • 6. 1. Divadlo za vodou, Venkov – Bedřich Hrozný (Hra z nádražního prostředí –

                    pro podporu akce Kniha do vlaku v Mirovicích

 

Únor:

 • 22.2. Beseda se spisovatelkou J. Pixovou s filmovou projekcí na velké plátno v sále KD

 

Březen:

 • Výstava Matematika ve službách vesmíru – středisková knihovna

 

 • Výstava výtvarných děl žáků ZŠ – soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko v jednotlivých věkových kategoriích.

 

 • 20.3. 2012  „Medvíďata“ - děti z mateřské školy v Mirovicích se přišly podívat do dětského oddělení Městské knihovny se svými učitelkami. Děti se dozvěděly základní údaje o knihovně a půjčování knih,  mohly si celou knihovnu prohlédnout a zalistovat si ve vystavených knihách, mohly si také hrát s hračkami, jež jsou zde k dispozici pro ty nejmenší. Ale všechny se s neskrývaným nadšením věnovaly knihám.

 

 • 24.3. Divadlo I TOTO, Mirotice – Nezbedná pohádka. Na konci představení se losovalo o pěknou knihu.

 

 • 29.3. Tvůrčí dílna pro dospělé i děti v knihovně – spolková místnost – šperky

 

Duben:

 • 6.4. Zahájení kursu anglického jazyka pro věčné začátečníky pro dospělé čtenáře – kursy probíhaly každý pátek v průběhu dubna až června v dětském oddělení, neboť knihovna přišla o prostory spolkové místnosti, jež Město poskytlo k bezplatnému užívání nově vzniklé organizaci EMKO pro matky s dětmi.

 

 • 4.4. Výstava Matematika ve službách vesmíru – knihovna v dětském oddělení

 

 • 5.4. Beseda s P. Hejnou s filmovou projekcí v sále KD – Šumava magická

 

 • 18.4. Oceňování vítězů výtvarné soutěže o velikonoční vajíčko v ředitelně ZŠ – čtyřem vítězům byly předány knižní dárky

 

 • 26.4. Beseda s Lenkou Ernestine - básnířkou, modistkou, krejčovou a šperkařkou v jedné osobě ve střediskové knihovně.
 • Výstava hotových výrobků – šatů, klobouků, šperků (zápůjčka na 14 následujících dní)

 

Květen:

 • 24.5. Pasování prvňáčků na čtenáře na půdě ZŠ. Od MěK obdrželi malí čtenáři čtenářský průkaz do knihovny a  knihu pro prvňáčka. Následně při první skupinové návštěvě v dětském oddělení knihovny s paní učitelkou obdržely děti balíček s omalovánkami, náčrtníky, skicáky, ořezávátky, pastelkami a křídami. Děti byly seznámeny s provozem knihovny, způsobem, jak v knihovně hledat, jak knihy vracet do regálů, jak s nimi zacházet a jak nikoli, jak se chovat jako čtenář.

 

Červen:

 • 2.6. Divadlo Disk Dobříš – úsměvný pohled na historii Přemyslův soud

 

 • 10.6. Divadlo rubikon Tábor – Kašpárkovy čertoviny

 

Červenec:

 • 11.7. Filmová projekce  s živým komentářem cestovatele P. Hejny – Egypt
 • 18.7. Filmová projekce  s živým komentářem cestovatele P. Hejny – Tanzanie
 • 25.7. Čtení seniorům v DPS z knihy Večery na slamníku
 • 25.7. Filmová projekce  s živým komentářem cestovatele P. Hejny – Provence

 

Srpen:

 • 1..8. Filmová projekce  s živým komentářem cestovatele P. Hejny – Podyjí – Dolní Rakousko,    Morava
 • 8.8. Filmová projekce  s živým komentářem cestovatele P. Hejny – Český ráj, Hruboskalsko
 • 15.8. Filmová projekce  s živým komentářem cestovatele P. Hejny – Keňa
 • 22.8. Filmová projekce  s živým komentářem cestovatele P. Hejny –  příroda a památky bývalé Jugoslávie
 • 29.8. Filmová projekce  s živým komentářem cestovatele P. Hejny – od Šumavy po Afriku

 

Září:

 • 15.9. Divadlo Bezchibi, Velká Brtnice u Jihlavy – Rocker a dvě staré dámy

 

Říjen:

 • 27.10. Divadlo Jedeme k Vám z Prahy – Vévévé.československo.cz . Divadelní představní na oslavu stého výročí založení našeho státu.

 

Prosinec:

 • 5.12. Adventní zpívání s knihovnou ve střediskové knihovně
 • 8.12. Divadlo za vodou, Venkov: Sněhurka a trpaslíci
 • 12.12. Adventní zpívání s knihovnou ve střediskové knihovně
 • 18.12. Adventní zpívání s knihovnou ve střediskové knihovně

 

                                                                        Ing. Lenka Vlková, knihovnice MěK Mirovice