Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upozornění

Příspěvky

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 2021

29. 4. 2021

Ve středu 12. 5. od 9,30 h proběhne v dětském oddělení MěK pasování prvňáčků na čtenáře. Nejdříve budou děti knihovnicí seznámeny s chodem knihovny a způsobem, jak si půjčovat knihy. Pod vedením paní učitelky Vejšické pak děti přečtou připravené krátké texty. Za odměnu dostane každý malý čtenář knihu pro prvňáčka a zdarma svůj čtenářský průkaz, na nějž si už může půjčovat knihy nebo časopisy z knihovny dle vlastního výběru. 

Držme dětem palečky, výuku měly ztíženou učením se na dálku.  

Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

[Skip] Uvolnění provozu knihoven od 12. 4. 2021

8. 4. 2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat o závěrech, které byly schváleny na včerejším zasedání vlády a mají účinnost od 12. 4. 2021:

...provoz knihoven: provozovatel dodržuje následující pravidla:

v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2  plochy; z čehož vyplývá že čtenáři mají volný vstup do knihovny při dodržení stanovených hygienických podmínek.

Na osobní setkání v knihovně se těší Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

HEZKÉ VELIKONOCE 2021

1. 4. 2021

PŘEJI VŠEM ČTENÁŘŮM POHODOVÉ VELIKONOCE, POKUD MOŽNO S DOBROU KNIHOU. A HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ. 

VAŠE KNIHOVNICE ING. LENKA VLKOVÁ 

 

KNIHOVNA OD 2. BŘEZNA OTEVŘENA

2. 3. 2021

VZHLEDEM K HYGIENICKÝM OPATŘENÍM PROSÍM VÁS, ČTENÁŘE, ABYSTE SVOU NÁVŠTĚVU V KNIHOVNĚ OZNÁMILI TELEFONICKY, PŘÍPADNĚ JSTE SI SAMI VYBRALI TITULY PODLE ON-LINE KATALOGU. MOHU VÁM PŘIPRAVIT KNIHY K VYZVEDNUTÍ TAKÉ PODLE VAŠEHO OBLÍBENÉHO ŽÁNRU (ZKONTROLUJI, ZDA JSTE DANÝ TITUL JIŽ NEMĚLI VYPŮJČENÝ) . 

TELEFON DO KNIHOVNY V BĚŽNÉ VÝPŮJČNÍ DOBĚ: 382 212 696 NEBO MOBIL 723 580 333

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. VAŠE KNIHOVNICE ING. LENKA VLKOVÁ

 

Ve čtvrtek 4. února knihovna uzavřena

3. 2. 2021

Z DŮVODU NEMOCI. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. VAŠE KNIHOVNICE LENKA VLKOVÁ

 

v úterý 2. února knihovna uzavřena

28. 1. 2021

z rodinných důvodů. Děkuji za pochopení. Ve čtvrtek 4. února opět otevřeno dle běžné výpůjční doby. Vaše knihovnice LV

 

Činnost knihovny v roce 2020

14. 1. 2021

Výroční zpráva Městské knihovny Mirovice za rok 2020

 

Městská knihovna Mirovice měla na počátku  roku 2020 v knihovním fondu celkem 10 276 svazků ve volném výběru, 11 856 svazků včetně poboček.

Anticovidová opatření omezila činnost knihovny směrem k veřejnosti, práce v knihovně se však ani na okamžik nezastavila. Bylo vyřazeno celkem 1 941 svazků.  Z toho 145 svazků zejména naučné literatury z dětské knihovny převzala redaktorka Jihočeského deníku pro charitativní akci Kabelkový veletrh. Ostatními vyřazenými tituly doplňuji knihovničku na vlakovém nádraží nejenom v Mirovicích, ale také v Příbrami.

Během roku přibylo 66 nových titulů, z toho 22 z Moravské zemské knihovny díky dotačnímu titulu.

Náklady na nákup knih do knihovního fondu z rozpočtu obce činily 11 151 Kč, z toho 10 751 Kč na nákup periodik. Knihovna odebírá 6 titulů periodik.

Knihovna měla 116 registrovaných uživatelů, z toho 35 ve věku do 15ti let. I tady se projevila opatření nouzového stavu. Omezila se návštěvnost  na 1 371 návštěvníků.

Na počátku roku se uskutečnilo 7 kulturních akcí:

 • 16. ledna: cestovatelská beseda „Kamčatka“ s promítáním
 • 24. ledna: divadelní představení „Hrabě Monte Carlo“
 •  4. února: pokračování cestovatelské besedy „Kamčatka“
 • 14. února: výtvarná dílna s knihovnou
 • 20. února: přednáška PhDr.Věry Kubové o B. Němcové
 • 27. února: výtvarná dílna s knihovnou
 • 10. března: výtvarná dílna s knihovnou

Následoval scénář nouzového stavu, a tak všechny naplánované akce bylo nutné odvolat, přesunout na pozdější dobu. Bohužel druhá podzimní vlna opatření znemožnila jejich uskutečnění.

 

Tato druhá vlna měla však i svá pozitiva - podařilo se dovybavit knihovnu novými regály. Omezení přístupu veřejnosti bylo tudíž výhodné pro vyskladnění knih ze stávajících regálů a uložení na podlahu knihovny. Jakmile se dveře knihovny veřejnosti znovu otevřely, bylo uklizeno.

 

Během roku bylo v MěK Mirovice uskutečněno 4 542 výpůjček. Z toho 3136 beletrie dospělým a 201 dětem. Naučné literatury bylo dospělým vypůjčeno 428 svazků, dětem 135 ks. Oběma skupinám bylo zapůjčeno 642 ks časopisů.

Trvalým nedostatkem je zatím stále nefungující počítačové propojení se střediskem v dětské knihovně, a to přes neustálé urgence. Nefunguje internet, takže není k dispozici on-line katalogový vyhledávač.  Výpůjčky dětem se provádějí „na koleně“, ruční záznamy přenáším do počítače až ve střediskové knihovně. Věřím, že se informatik obce vynasnaží tyto nedostatky v dohledné době odstranit.

 

Na závěr bych chtěla poděkovat paní Lence Havrdové z regionálního oddělení Městské knihovny v Písku za její ochotu a dobrou spolupráci s naší knihovnou.

 

Všem čtenářům přeji dobré zdraví a četbu dle libosti pro dobrou pohodu.

 

     Ing. Lenka Vlková, knihovnice MěK Mirovice

 

Mirovice 14. ledna 2021

 

KNIHOVNA OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST JEŠTĚ TENTO TÝDEN!

15. 12. 2020

Provoz knihoven od 18. 12. 2020

Provoz knihoven se omezuje tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně;

 • Usnesení vlády č. 1332 – o přijetí krizového opatření – např. zákaz návštěv a prohlídek výstav, galérií; dále omezen je provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně, atd
 • Usnesení vlády č. 1334 – o přijetí krizového opatření – např. omezit pohyb na veřejně přístupných místech; nařízení zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště; doporučuje se zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon práce, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele atd.
 • Povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách zaměstnavatele je stále platné na základě usnesení vlády č. 1293 od 8.12.2020 do odvolání.
 •  
 • Přijďte si tedy ještě vybrat knihy pro chvíle klidu a pohody! Příjemné vánoční svátky a šťastný nový rok Vám přeje Vaše knihovnice Ing. Lenka Vlková

 

 

Knihovna od 3. 12. otevřena s omezením

3. 12. 2020

JE TŘEBA DODRŽOVAT 4 R: ROZESTUPY, ROUŠKY, DEZINFEKCE RUKOU A RADOST Z KNIH.  A NEJENOM Z KNIH, BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU SE NAŠE KNIHOVNA PROMĚNILA.  DÍKY INSTALACI NOVÝCH REGÁLŮ SE STALA PŘEHLEDNĚJŠÍ A ÚTULNĚJŠÍ. PŘIJDˇTE SE PODÍVAT! TĚŠÍM SE NA VÁS! VAŠE KNIHOVNICE ING. LENKA VLKOVÁ

 

KNIHOVNA NA NÁDRAŽÍ

20. 10. 2020

Budete-li mít zájem, zastavte se v čekárně na vlakovém nádraží. Knihovnu jsem doplnila množstvím knih. Třeba Vás některá z nich osloví. Vaše knihovnice :-)